Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Vlaams Gewest exporteerde in 2019 1,8 miljoen ton afval

De totale export van afvalstoffen uit het Vlaamse Gewest lag in 2019 op 1.823.025 ton. Het betreft enkel afvalexport vanuit het Vlaamse Gewest waarvoor een kennisgeving verleend werd in het kader van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). De export steeg tussen 2013 en 2017. Vanaf 2018 was er sprake van een daling.

De export van gevaarlijk afval bleef tussen 2011 en 2019 vrij stabiel en schommelde tussen 500.000 en 600.000 ton per jaar. De export van niet-gevaarlijk afval kende de laatste jaren een grilliger verloop, met een sterke stijging tot 2017 gevolgd door een grote daling in 2019 als gevolg van een scherpe reductie van export van gronden naar Nederland.

In 2019 was 96% van het geëxporteerde afval bestemd voor nuttige toepassing, de overige 4% voor verwijdering. De export van niet-gevaarlijk afval ging in 2019 voor 99% naar nuttige toepassing, bij gevaarlijk afval was dat 85%.

Afvalexport gaat bijna volledig naar de buurlanden. De top 3 van bestemmingen waren in 2019 Nederland (68%), Duitsland (14%) en Frankrijk (10%).

Vooral export van bouw- en sloopafval en afval van afvalverwerkingsinstallaties

Bij de export van gevaarlijk afval waren in 2019 de grootste stromen bouw- en sloopafval (bitumineuze mengsels, grond en stenen), olieafval (afval van motor-, transmissie- en smeerolie), afval van installaties voor afvalbeheer (afval van de fysisch-chemische behandeling van afval) en afval van anorganische chemische processen (afval van zuren).

Bij het niet-gevaarlijk afval waren de grootste stromen ook bouw- en sloopafval (grond en stenen, bagger- en ruimingspecie) en afval van installaties voor afvalbeheer (afval van de verbranding van afval, afval van mechanische afvalverwerking).

Stijgende import van afval, vooral van niet-gevaarlijk afval

De totale import van afvalstoffen in het Vlaamse Gewest is in de periode 2011-2019 gestegen van 837.296 ton tot 1.376.649 ton. Het betreft enkel afvalimport naar het Vlaamse Gewest waarvoor een kennisgeving vereist is. Zowel de import van gevaarlijk als niet-gevaarlijk afval nam toe, maar de import van niet-gevaarlijk afval steeg sterker. De import van gevaarlijk afval schommelde jaarlijks tussen 400.000 en 475.000 ton.

In 2019 ging 81% van het geïmporteerde afval naar nuttige toepassing, de overige 19% naar verwijdering. Bij de import van niet-gevaarlijk afval ging 91% naar nuttige toepassing, bij gevaarlijk afval was dat 62%.

Afval wordt vooral geïmporteerd vanuit de buurlanden. De top 3 van landen van waaruit afval geïmporteerd wordt, waren in 2019 Nederland (45%), Frankrijk (32%) en Luxemburg (8%).

Vooral import van bouw- en sloopafval, olieafval en afval van afvalverwerkingsinstallaties

Bij de import van gevaarlijk afval waren in 2019 de grootste stromen bouw- en sloopafval (grond en stenen), olieafval (bilgeolie van de binnenvaart), loodaccu’s, afval van mechanische afvalverwerking en afval van organische chemische processen (waterige wasvloeistoffen en moederlogen).

Bij het niet-gevaarlijk afval waren de grootste stromen afval van afvalverwerkingsinstallaties (hout, minerale stoffen, slib van afvalwaterzuivering), bouw- en sloopafval (grond en stenen) en afval van de productie en verwerking van pulp, papier en karton (onbruikbare vezels en vezel-, vulstof- en coatingslib).