Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Vlaams Gewest exporteerde in 2020 2,2 miljoen ton afval

De totale export van afvalstoffen uit het Vlaamse Gewest lag in 2020 op 2,25 miljoen ton. Het betreft enkel afvalexport vanuit het Vlaamse Gewest waarvoor een kennisgeving nodig is in het kader van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Daarnaast wordt er ook afval naar andere landen geëxporteerd waarvoor geen kennisgeving nodig is. De export in het kader van EVOA steeg tussen 2013 en 2017. Vanaf 2018 was er sprake van een daling, terwijl in 2020 de export van afval opnieuw toenam.

De export van gevaarlijk afval bleef tussen 2011 en 2020 vrij stabiel en schommelde tussen 500.000 en 600.000 ton per jaar. De export van niet-gevaarlijk afval kende de laatste jaren een grilliger verloop, met een sterke stijging tot 2017 gevolgd door een grote daling in 2019 als gevolg van een scherpe reductie van export van gronden naar Nederland. In 2020 was er opnieuw sprake van een stijging, onder meer door een toegenomen export van grond naar Nederland. Het ging hier vooral om niet-verontreinigde gronden die zonder bewerking een toepassing krijgen in infrastructuurwerken.

In 2020 was 98% van het geëxporteerde afval bestemd voor nuttige toepassing, de overige 2% voor verwijdering. De export van niet-gevaarlijk afval ging in 2020 bijna volledig (99,8%) naar nuttige toepassing, bij gevaarlijk afval lag dat op 92%.

Afvalexport gaat bijna volledig naar de buurlanden. De top 3 van bestemmingen waren in 2020 Nederland (74%), Duitsland (9%) en Frankrijk (8%).

Vooral export van bouw- en sloopafval en afval van afvalverwerkingsinstallaties

Bij de export van gevaarlijk afval waren in 2020 de grootste stromen bouw- en sloopafval (bitumineuze mengsels; grond en stenen), olieafval (afval van motor-, transmissie- en smeerolie) en afval van installaties voor afvalbeheer (vloeibaar brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat; door afscheiding verkregen oliën en concentraten).

Bij het niet-gevaarlijk afval waren de grootste stromen ook bouw- en sloopafval (grond en stenen; bagger- en ruimingsspecie) en afval van installaties voor afvalbeheer (hout; bodemas en slakken; afval van mechanische afvalverwerking).

Stijgende import van afval, vooral van gevaarlijk afval

De totale import van afvalstoffen in het Vlaamse Gewest is in de periode 2011-2020 gestegen van bijna 840.000 ton tot 1,53 miljoen ton. Dit gaat enkel over afvalimport naar het Vlaamse Gewest waarvoor een kennisgeving vereist is. Zowel de import van gevaarlijk als niet-gevaarlijk afval nam toe, maar in 2019 en 2020 steeg vooral de import van gevaarlijk afval. Een groot deel van de import zijn verontreinigde gronden die naar een grondreinigingscentrum gaan.

In 2020 ging 78% van het geïmporteerde afval naar nuttige toepassing, de overige 22% naar verwijdering. Bij de import van niet-gevaarlijk afval ging 90% naar nuttige toepassing, bij gevaarlijk afval was dat 58%.

Afval wordt vooral geïmporteerd vanuit de buurlanden. De top 3 van landen van waaruit afval geïmporteerd wordt, waren in 2020 Nederland (46%), Frankrijk (27%) en Luxemburg (10%).

Vooral import van bouw- en sloopafval, olieafval en afval van afvalverwerkingsinstallaties

Bij de import van gevaarlijk afval waren in 2020 de grootste stromen bouw- en sloopafval (grond en stenen; glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten), olieafval (bilgeolie van de binnenvaart), loodaccu’s en afval van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke afvalstoffen bevat.

Bij het niet-gevaarlijk afval waren de grootste stromen afval van afvalverwerkingsinstallaties (hout), bouw- en sloopafval (grond en stenen; bagger- en ruimingsspecie), afval van de productie en verwerking van pulp, papier en karton (onbruikbare vezels en vezel-, vulstof- en coatingslib) en gescheiden ingezamelde fracties van stedelijk afval (hout).

Bronnen