Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Koolstofintensiteit Koolstofintensiteit

Metadata: Koolstofintensiteit

Bron

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

HERMREG-databank: samenwerkingsproject tussen het Federaal Planbureau (FPB), Statistiek Vlaanderen, het Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Statbel en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR)

Definities

Koolstofintensiteit: de hoeveelheid energiegerelateerde CO2-uitstoot gedeeld door het bruto binnenlands product (bbp).

Energiegerelateerde uitstoot: de uitstoot die gepaard gaat met het verbranden van fossiele brandstoffen waarbij energie wordt opgewekt. Deze fossiele brandstoffen worden onder andere gebruikt voor het opwekken van elektriciteit, voor het verwarmen in industriële processen, voor het aandrijven van auto’s, vrachtwagens, schepen en vliegtuigen en voor het verwarmen van gebouwen.

Ontkoppeling: treedt op wanneer de groeisnelheid van een drukindicator lager is dan de groeisnelheid van een activiteits- of economische indicator. De ontkoppeling is absoluut als de groei van de drukindicator nul of negatief is. De ontkoppeling is relatief als de groei van de drukindicator positief is, maar minder groot dan die van de activiteits- of economische indicator.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data van de CO2-uitstoot gepubliceerd door VMM zijn afgestemd met de cijfers die Vlaanderen/België officieel rapporteert aan het internationale niveau (Europese Unie, Verenigde Naties), en dus afgestemd op de rekenregels van de EU en het United Nations Framework Convention on Climate Change (Klimaatverdrag van de VN).

De emissiedata zijn het resultaat van onder andere wetenschappelijke studies, enquêtes en verplichte rapporteringen. Deze datasets trachten een zo accuraat en volledig mogelijke inschatting van de emissies in Vlaanderen te geven. Toch blijven er steeds onzekerheden bestaan, en bestaat er een foutmarge op deze emissiedata. Bij een onzekerheidsbepaling uitgevoerd op de Belgische broeikasgasinventaris voor het jaar 2021 en voor de trend 1990-2021 voor alle sectoren en alle gassen samen, bleek er een onzekerheid voor 2021 van 3,5%, wat betekent dat het totaalcijfer voor broeikasgasemissies in 2021 in realiteit tot 3,5% hoger of lager zou kunnen liggen dan actueel ingeschat.

De data van het bruto binnenlands product zijn afkomstig van het Federaal Planbureau (in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, BISA en IWEPS).

Referenties

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Luchtemissies(opent in nieuw venster)

HERMREG-FPB, BISA, IWEPS, Statistiek Vlaanderen: Regionale economische vooruitzichten (Hermreg)(opent in nieuw venster)

Naar de statistiek