Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 100.500 hectare met effectief natuurbeheer

In 2022 bedroeg de in het Vlaamse Gewest 100.509 hectare (ha). Dat is een toename met 3.772 ha in vergelijking met 2021. Tussen 2011 en 2022 nam de oppervlakte met effectief natuurbeheer toe met 37.570 ha.

Bossen in eigendom van derden met goedgekeurd beheerplan en gebieden met natuurbeheerplan categorie 4 grootste categorieën

In bijna een vierde van de totale oppervlakte met effectief natuurbeheer gaat het om bossen in eigendom van derden met een beheerplan. In 2022 ging het om 25.171 ha. De oppervlakte gebieden met een natuurbeheerplan van het type 4 is nagenoeg even groot. In 2022 ging het om 25.062 ha. Vanaf 2018 worden de verschillende types beheerplannen geïntegreerd tot één nieuw type, het natuurbeheerplan. Type 4 staat daarbij synoniem voor ‘natuurreservaat’.

De afname tussen 2021 en 2022 van de oppervlakte Vlaams natuurreservaat of natuurdomein met een goedgekeurd beheerplan (-1.028 ha), erkend natuurreservaat (-7.364 ha), bosreservaat (-521 ha), militair domein met een natuurprotocol (-95 ha), domeinbos met uitgebreid bosbeheerplan (-1.691 ha) en bos in eigendom van derden met beheerplan (-4.197 ha) is voornamelijk het gevolg van de omzetting ervan naar de nieuwe natuurbeheerplannen type 2, 3 en 4. Er zijn echter ook enkele uitgebreide bosbeheerplannen of beheerplannen van erkende natuurreservaten waarvan de eindtermijn is afgelopen en die (nog) niet werden vernieuwd.