Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 96.700 hectare met effectief natuurbeheer

In 2021 bedroeg de in het Vlaamse Gewest 96.737 hectare (ha). Dat is een toename met 2.408 ha in vergelijking met 2020. Tussen 2011 en 2021 nam de oppervlakte met effectief natuurbeheer toe met 33.798 ha.

Bossen in eigendom van derden met goedgekeurd beheerplan grootste categorie

In bijna een derde van de totale oppervlakte met effectief natuurbeheer gaat het om bossen in eigendom van derden met een beheerplan. In 2021 ging het om 29.368 ha. Deze categorie nam in 2021 in oppervlakte af met 1.109 ha. De 2de grootste groep zijn de erkende natuurreservaten. In 2021 ging het om 14.830 ha.

Nieuw sinds 2018 zijn de gebieden met een natuurbeheerplan type 2, 3 en 4. De afname tussen 2020 en 2021 van de oppervlakte Vlaams natuurreservaat of natuurdomein met een goedgekeurd beheerplan (-1.896 ha), erkend natuurreservaat (-5.521 ha), bosreservaat (-1.063 ha), militair domein met een natuurprotocol (-608 ha), domeinbos met uitgebreid bosbeheerplan (-949 ha), bos in eigendom van derden met beheerplan (-1.109 ha) en park van derden met goedgekeurd beheerplan (-5 ha) is voornamelijk het gevolg van de omzetting ervan naar de nieuwe natuurbeheerplannen type 2, 3 en 4. Er zijn echter ook enkele uitgebreide bosbeheerplannen of beheerplannen van erkende natuurreservaten waarvan de eindtermijn is afgelopen en die (nog) niet werden vernieuwd.