Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Gemiddeld 2,31 fietsen per huishouden

Een huishouden in het Vlaamse Gewest beschikte in 2019 gemiddeld over 2,31 fietsen. Dat aantal blijft relatief stabiel sinds 2015.

Een huishouden telde in 2019 gemiddeld 2,31 leden. Er zijn met andere woorden ongeveer evenveel fietsen als inwoners in het Vlaamse Gewest.

Elektrische fiets wint terrein

Het aandeel van de elektrische fiets neemt toe. In 2015 was 6% van de fietsen bij de huishoudens elektrisch. In 2019 was dat gestegen naar 12%.

Bronnen

Info over definities en bronnen