Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe gemeentelijke demografische vooruitzichten Statistiek Vlaanderen

Nieuwe gemeentelijke demografische vooruitzichten

Nieuwsbericht
23 mei 2024

Statistiek Vlaanderen heeft vandaag de resultaten voorgesteld van zijn nieuwste Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten. Daarin worden vooruitberekeningen gemaakt voor de evolutie van de bevolking en van de huishoudens voor elk van de 300 steden en gemeenten van het Vlaamse Gewest.

De vooruitzichten maken één keer om de 3 jaar een vooruitberekening van de evolutie van de bevolking en van de huishoudens voor elk van de 300 steden en gemeenten van het Vlaamse Gewest en worden door tal van Vlaamse en lokale overheidsinstanties gebruikt bij de voorbereiding, onderbouwing en opvolging van het beleid. De editie van 2024 voorziet in vooruitzichten van de bevolking naar geslacht, leeftijd en huishoudpositie. Voor de huishoudens wordt een inschatting gemaakt van de verwachte huishoudgrootte en samenstelling van de huishoudens.

De resultaten van de nieuwe gemeentelijke demografische vooruitzichten zijn op verschillende manieren beschikbaar op de website van Statistiek Vlaanderen:

  • via bespreking van de belangrijkste resultaten in beknopte analyses
  • via interactieve cijferapplicaties voor de bevolking en de huishoudens waarin cijfers per gemeente opgezocht kunnen worden
  • via csv-bestanden met detailcijfers voor alle gemeenten.

Ook de presentatie van de resultaten van de gemeentelijke demografische vooruitzichten zoals die gegeven werd op het SV-seminarie van 23 mei is online beschikbaar.