Gedaan met laden. U bevindt zich op: Demografische vooruitzichten Statistiek Vlaanderen

Demografische vooruitzichten

De Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen maken om de 3 jaar een inschatting van de evolutie van de bevolking en van de huishoudens tijdens de komende decennia in de steden en gemeenten van het Vlaamse Gewest.

Demografische vooruitzichten

De meest recente resultaten van de gemeentelijke demografische vooruitzichten hebben betrekking op de periode 2024-2040 en werden gepubliceerd in mei 2024. De resultaten worden samengevat in de fiches hieronder. Een volgende update van de vooruitzichten wordt verwacht tegen mei 2027.

Een uitgebreide bespreking van de gebruikte methode vindt u hier(PDF bestand opent in nieuw venster).

Interactieve applicaties

Baisisgegevens van de demografische vooruitzichten zijn ontsloten via 2 interactieve applicaties in PowerBI: