Gedaan met laden. U bevindt zich op: Statistiek Vlaanderen lanceert nieuwe editie van SV-bevraging Nieuwsberichten

Statistiek Vlaanderen lanceert nieuwe editie van SV-bevraging

Nieuwsbericht
18 oktober 2023

Vandaag kregen 12.000 willekeurig gekozen inwoners van het Vlaamse Gewest een uitnodiging in de bus om deel te nemen aan een nieuwe editie van de SV-bevraging, een burgerbevraging van Statistiek Vlaanderen (SV). Daarin wordt gepeild naar de opvattingen en het gedrag van de bevolking rond diverse maatschappelijk relevante thema’s. De resultaten van deze bevraging, die dankzij de gebruikte hoogwaardige methodologie een uniek representatief beeld geeft van de Vlamingen, worden in het voorjaar van 2024 bekend gemaakt op de website van Statistiek Vlaanderen.

De SV-bevraging is een algemene en periodieke burgerbevraging waarbij een aantal keer per jaar ongeveer 6.000 inwoners van het Vlaamse Gewest bevraagd worden over hun opvattingen, overtuigingen en gedrag rond diverse maatschappelijk relevante thema’s. Dit najaar lopen er tegelijkertijd 2 edities van de SV-bevraging, samen goed voor 12.000 bevraagde burgers. De eerste editie focust op participatie in het verenigingsleven, vrijwilligerswerk, cultuur- en sportparticipatie en algemene levenstevredenheid. De tweede editie bevraagt mediabezit en -gebruik, gebruik van internettoepassingen, nieuwsgebruik, vertrouwen in media, politieke participatie, vertrouwen in instellingen en tevredenheid met voorzieningen.

De geselecteerde personen krijgen een brief in de bus met een uitnodiging om deze bevraging online in te vullen via de smartphone, tablet, laptop of desktop. Wie niet online kan deelnemen, krijgt een schriftelijke vragenlijst toegestuurd.

De resultaten van de bevraging voldoen dankzij de gebruikte hoogwaardige methodologie aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. Er wordt gebruik gemaakt van een toevalssteekproef op basis van het Rijksregister. Dat wil zeggen dat de deelnemers willekeurig geselecteerd worden. Bovendien wordt er door de combinatie van online en papieren vragenlijsten voor gezorgd dat ook personen die geen of onvoldoende digitale toegang hebben mee worden opgenomen in de bevragingen. De combinatie van beide elementen zorgt ervoor dat de resultaten een uniek representatief beeld geven van de houdingen, gedragingen en leefsituatie van de inwoners van het Vlaamse Gewest.

Alle informatie die Statistiek Vlaanderen verzamelt op basis van de SV-bevraging is beschermd door de privacy-wetgeving en het statistisch geheim. De gegevens worden op gepseudonimiseerde wijze verwerkt, waardoor de vertrouwelijkheid in elk stadium wordt gewaarborgd. Hiertoe werkt Statistiek Vlaanderen samen met het Belgische statistiekbureau Statbel en doet het beroep op een gespecialiseerd veldwerkbureau voor het drukwerk, verzendingen en verwerking van de vragenlijsten. Statistiek Vlaanderen heeft zelf geen toegang tot de naam- en adresgegevens van de deelnemers. Het veldwerkbureau zal alle persoonsgegevens na afloop van het onderzoek onmiddellijk vernietigen.

De bevragingen zelf lopen tot eind 2023. Daarna worden de resultaten geanalyseerd. In het voorjaar van 2024 zullen de resultaten gepubliceerd worden op de website van Statistiek Vlaanderen.

Meer info over de SV-bevraging vindt u hier.