Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Aanwezigheid ingeschreven kleuters in kleuteronderwijs Aanwezigheid kleuters in kleuteronderwijs

Metadata: Aanwezigheid ingeschreven kleuters in kleuteronderwijs

Bron

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Definities

Participatie (inschrijvingen)

Participatie is het aandeel van kleuters dat woont in een bepaald gebied (hier: het Vlaamse Gewest) en dat ingeschreven is in het basisonderwijs voor zover geweten door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI).

Verwachte aanwezigheid

De definitie varieert naargelang van de leeftijd.

3-jarigen

Aandeel 3-jarige kleuters ingeschreven in het gewoon of buitengewoon kleuteronderwijs met vestigingsplaats in het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met een aanwezigheid van ten minste 150 halve dagen. Het gaat uitsluitend over het Nederlandstalige onderwijs.

4-jarigen

Aandeel 4-jarige kleuters ingeschreven in het gewoon of buitengewoon kleuteronderwijs met vestigingsplaats in het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met een aanwezigheid van ten minste 185 halve dagen. Het gaat uitsluitend over het Nederlandstalige onderwijs.

5-jarigen

Aandeel 5-jarige kleuters ingeschreven in het gewoon of buitengewoon kleuteronderwijs met vestigingsplaats in het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met een aanwezigheid van ten minste 290 halve dagen (vanaf schooljaar 2020-2021).
Het verwachte aantal halve dagen voor 5-jarigen bedroeg 220 tot en met schooljaar 2016-2017. Voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 waren er 2 drempelwaarden: 220 halve dagen voor het recht op een schooltoeslag/schooltoelage en 250 halve dagen voor het recht op toegang tot het lager onderwijs. In schooljaar 2019-2020 was de drempelwaarde in beide gevallen 250 halve dagen, vanaf schooljaar 2020-2021 290 halve dagen.

2020-2021 is eveneens het eerste schooljaar waarbij 5-jarige kleuters leerplichtig zijn.

Om de norm voor de schooltoeslag en leerplicht te bereiken, wordt gekeken naar de daadwerkelijke aanwezigheden en de door de directie als aanvaardbaar beschouwde afwezigheden (P-codes). Om de norm voor de rechtstreekse toelating tot het gewoon lager onderwijs te bereiken, tellen enkel de daadwerkelijke aanwezigheden mee. De door de directie als aanvaardbaar beschouwde afwezigheden tellen hier dus niet mee (P-codes).

Door de Covid-19-crisis waren de kleuterscholen van maart tot en met juni 2020 niet of niet volledig geopend. Tijdens het schooljaar 2020-2021 werd de herfstvakantie verlengd, namelijk tot en met 15 november 2020 in plaats van 8 november 2020. In 2021-2022 werd de kerstvakantie met een week verlengd. Tijdens de 3 schooljaren sloten enkele scholen of klassen tijdelijk de deuren vanwege besmettingen in de klassen of afwezigheden van personeelsleden. Alle kleuters werden tijdens de extra sluitingsdagen als aanwezig geteld om geen afbreuk te doen aan de rechten van de leerlingen.

In de cijfers over verwachte aanwezigheid gaat het over leerlingen in Nederlandstalige scholen in zowel het Vlaamse als in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

In de cijfers over participatie (inschrijvingen) gaat het alleen over kleuters die wonen in het Vlaamse Gewest. Kleuters die wonen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest worden niet meegeteld.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Kleuters waarover AGODI geen informatie heeft dat ze ingeschreven zijn in het basisonderwijs kunnen toch onderwijs volgen. Het kan bijvoorbeeld gaan om kleuters die huisonderwijs volgen, in het buitenland verblijven (en daar schoollopen) of naar internationale of privéscholen gaan. Maar zij zijn niet opgenomen in de hier gepresenteerde cijfers.

Referenties

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Kleuteraanwezigheden(opent in nieuw venster)