Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Onderwijsbegroting Onderwijsbegroting

Metadata: Onderwijsbegroting

Bron

Statistisch Jaarboek van het Vlaams onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, bewerking Statistiek Vlaanderen

Definities

Onderwijsbudget: de onderwijskredieten worden uitgedrukt in termen van beleidskredieten. Een beleidskrediet omvat het gesplitst vastleggingskrediet (VAK) + het variabel vastleggingskrediet (VRVAK) + de machtigingen (MAC). De beschikbare kredieten omvatten naast de aangepaste kredieten ook de kredietherschikkingen en het aandeel in de globale provisies (bijvoorbeeld index en CAO). Niveau-overschrijdende uitgaven werden, indien de verdeling gekend is, toegewezen aan de respectievelijke niveaus (bijvoorbeeld investeringen). De kostprijs per leerling wordt berekend op basis van de schoolbevolking tijdens een bepaald begrotingsjaar.

Het onderwijsbudget kan weergegeven worden in een budget inclusief de begrotingen van de geconsolideerde instellingen (entiteiten die volgens lijst van de eenheden van de overheidssector gepubliceerd door het Instituut voor de Nationale Rekeningen behoren tot de consolidatieperimeter, met als doel de perimeter van de overheidssector (S.13) af te bakenen) of in het budget zoals als bijlage opgenomen in het decreet houdende de uitgavenbegroting. Het gaat onder meer om hogescholen, universiteiten en overkoepelende administratieve organen van het onderwijs (zie https://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen).

Het onderwijsbudget kan uitgedrukt worden in lopende prijzen of in prijzen van een bepaald jaar (reële prijzen). In dat laatste geval wordt rekening gehouden met de inflatie. Dat is de prijsstijging van een brede korf producten en diensten.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De niveaugebonden verdeling van de cijfers voor het laatst opgenomen jaar (hier 2022) is deels gebaseerd op geraamde cijfers van het lopende schooljaar 2022-2023 en kunnen bijgevolg nog onderhevig zijn aan latere aanpassingen.

Referenties

Naar de statistiek