Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderwijsbegroting Onderwijs en vorming

Onderwijsbegroting

Gepubliceerd op 3 maart 2023 • Volgende update: februari 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim een kwart van alle Vlaamse overheidsuitgaven gaat naar onderwijs

In 2022 werd door de Vlaamse overheid 14,7 miljard euro uitgegeven aan onderwijs. Dat blijkt uit de . Ten opzichte van 2021 is dat een toename met 1 miljard euro (in ). Tussen 2017 en 2022 ging het om een stijging van 3,2 miljard euro. Als de bedragen gecorrigeerd worden voor de (in reële prijzen) is het budget tussen 2017 en 2022 met 1 miljard euro. Dat is een stijging van 9%.

Als ook de uitgaven van de onderwijsgerelateerde worden meegenomen, werd in 2022 in totaal 15,9 miljard euro aan onderwijs uitgegeven. Dat is een toename van 868 miljoen euro ten opzichte van 2021 in lopende prijzen. Door de sterke inflatie is er tussen 2021 en 2022 in echter sprake van een daling van 494 miljoen euro.

In 2022 was het onderwijsbudget goed voor 26% van alle uitgaven van de Vlaamse overheid.

Salarissen vormen grootste uitgavenpost

De salarissen van het onderwijspersoneel waren in 2022 goed voor 10 miljard euro. Dat komt neer op 68% van alle uitgaven aan onderwijs. Werkingskosten namen 28% van de uitgaven in. Investeringen en andere uitgaven namen in de begroting maar een klein aandeel in.

Meer budget per leerling in secundair onderwijs dan per leerling in basisonderwijs

Per leerling in het gewoon basisonderwijs werd in 2022 jaarlijks gemiddeld ongeveer6.550 euro uitgegeven, per leerling in het gewoon secundair onderwijs ruim 10.000 euro. In het buitengewoon basisonderwijs ging het jaarlijks om bijna 18.200 euro. In het buitengewoon secundair onderwijs werd per leerling 23.550 euro uitgegeven.
Per cursist in het deeltijds kunstonderwijs werd in 2022 jaarlijks gemiddeld 1.550 euro voorzien.