Gedaan met laden. U bevindt zich op: Problematische afwezigheden Onderwijs en vorming

Problematische afwezigheden

Gepubliceerd op 9 november 2023 • Volgende update: oktober 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Aandeel problematisch afwezige leerlingen hoger dan voor coronacrisis

3,6% van de leerplichtige leerlingen in het secundair onderwijs was in het schooljaar 2022-2023 problematisch afwezig. Het gaat om leerlingen die 30 halve dagen of meer afwezig zijn zonder geldige reden.

Het aandeel problematisch afwezige leerlingen was in het schooljaar 2019-2020 gedaald tot 1,4%. Dat hing samen met de lange periode van afstandsleren in het voorjaar van 2020. Als gevolg van de coronacrisis konden de lessen niet meer op school doorgaan. Nadien steeg het aandeel problematisch afwezige leerlingen weer, tot boven het niveau van voor de coronacrisis.

Deze cijfers hebben enkel betrekking op de minderjarige en dus leerplichtige leerlingen uit het secundair onderwijs.

Problematische afwezigheden hoogst in deeltijds onderwijs

In het deeltijds onderwijs was in het schooljaar 2022-2023 45,5% van de leerlingen problematisch afwezig. In het voltijds gewoon secundair was dat 2,8%, in het buitengewoon secundair 11,3 %.

Jongens zijn vaker problematisch afwezig dan meisjes in het voltijds gewoon secundair onderwijs. In het buitengewoon secundair onderwijs en in het deeltijds beroepssecundair onderwijs zijn meisjes iets vaker problematisch afwezig dan jongens.

Problematische afwezigheden hoogst in bso en onthaalklas anderstalige nieuwkomers

In het voltijds gewoon secundair onderwijs waren in het schooljaar 2022-2023 de leerlingen in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (okan) het vaakst problematisch afwezig. Daarna volgden de leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs (bso). In het algemeen secundair onderwijs (aso) lag het aandeel problematische afwezigheden het laagst.