Gedaan met laden. U bevindt zich op: Schoolbevolking hoger onderwijs Onderwijs en vorming

Schoolbevolking hoger onderwijs

Gepubliceerd op 26 maart 2024 • Volgende update: maart 2025

Bijna 270.000 inschrijvingen in initiële opleidingen hoger onderwijs

In het academiejaar 2022-2023 waren er in het hoger onderwijs 269.804 inschrijvingen. Het gaat om de inschrijvingen in de initiële opleidingen: de bachelor- en masteropleidingen en de graduaatsopleidingen.

Tussen academiejaren 2021-2022 en 2022-2023 groeide het aantal inschrijvingen met 1%. De groei aan de universiteiten lag iets hoger dan aan de hogescholen (respectievelijk 2% en 1%).

Het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs is tussen 2018-2019 en 2019-2020 met 8% gestegen. Dat is vooral het gevolg van de overheveling van de graduaatsopleidingen naar de hogescholen en de hervorming van de lerarenopleiding.

Sinds 2019-2020 bieden de hogescholen ook de graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs aan. Dat zijn praktijkgerichte opleidingen die voordien door de centra voor volwassenenonderwijs werden ingericht. Ook de studenten die hun opleiding daar in de voorgaande jaren startten, verhuisden in 2019-2020 mee naar het hoger onderwijs (als HBO5 in afbouw). In 2022-2023 was HBO5 volledig afgebouwd.

In academiejaar 2019-2020 werd de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs overgedragen naar het hoger onderwijs. Tegelijk werd het geheel van de lerarenopleidingen hervormd naar opleidingen op 3 niveaus, te weten: educatieve graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. De specifieke lerarenopleiding wordt vanaf 2019-2020 enkel nog in afbouw aangeboden. In 2022-2023 was die opleiding volledig afgebouwd. Omdat de nieuwe lerarenopleidingen allemaal initiële opleidingen zijn, leidde de hervorming tot een stijging van de inschrijvingen in de initiële opleidingen, die hier aan bod komen.

Na 2019-2020 bleef het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs wel groeien, maar die groei nam geleidelijk in kracht af. In totaal noteerde het hoger onderwijs tussen de academiejaren 2013-2014 en 2022-2023 een toename van het aantal inschrijvingen met 22%.

De hogescholen waren in 2022-2023 goed voor 53% van de inschrijvingen, de universiteiten voor 47%. Door de komst van het hoger beroepsonderwijs naar de hogescholen in 2019-2020 is het aandeel van de hogescholen tussen 2018-2019 en 2020-2021 met 3 procentpunten gestegen. Sindsdien zijn de aandelen van hogescholen en universiteiten min of meer stabiel gebleven.