Gedaan met laden. U bevindt zich op: Schoolbevolking hoger onderwijs Onderwijs en vorming

Schoolbevolking hoger onderwijs

Gepubliceerd op 21 maart 2023 • Volgende update: maart 2024

Ruim 266.000 inschrijvingen in initiële opleidingen hoger onderwijs

In het academiejaar 2021-2022 waren er in het hoger onderwijs 266.246 inschrijvingen. Het gaat om de inschrijvingen in de initiële opleidingen: de bachelor- en masteropleidingen aan hogescholen en universiteiten en sinds 2019-2020 de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (graduaatsopleidingen en HBO5-in afbouw).

Tussen academiejaren 2020-2021 en 2021-2022 groeide het aantal inschrijvingen met 2%. De groei aan de universiteiten lag met 3% hoger dan aan de hogescholen (1%).

Het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs is tussen 2018-2019 en 2019-2020 met 8% gestegen. Dat is vooral het gevolg van de overheveling van het hoger beroepsonderwijs naar het hoger onderwijs en de hervorming van de lerarenopleiding.

Sinds 2019-2020 bieden de hogescholen ook de graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs aan. Dat zijn praktijkgerichte opleidingen die voordien door de centra voor volwassenenonderwijs werden ingericht. Ook de studenten die hun opleiding daar in de voorgaande jaren startten, verhuisden in 2019-2020 mee naar het hoger onderwijs (als HBO5 in afbouw).

In academiejaar 2019-2020 werd de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs overgedragen naar het hoger onderwijs. Tegelijk werd het geheel van de lerarenopleidingen hervormd naar opleidingen op 3 onderwijsniveaus: educatieve graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. De specifieke lerarenopleiding wordt vanaf 2019-2020 enkel nog in afbouw aangeboden. De nieuwe lerarenopleidingen zijn allemaal initiële opleidingen, waardoor de hervorming ook leidde tot een stijging van de inschrijvingen in de initiële opleidingen.

Ook in de jaren vóór 2019-2020 groeide het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs, maar die groei nam geleidelijk aan wel in kracht af. In totaal noteerde het hoger onderwijs tussen de academiejaren 2012-2013 en 2021-2022 een toename van het aantal inschrijvingen met 23%.

De hogescholen waren in 2021-2022 goed voor 54% van de inschrijvingen, de universiteiten voor 46%. Door de komst van het hoger beroepsonderwijs naar de hogescholen in 2019-2020 is het aandeel van de hogescholen tussen 2018-2019 en 2020-2021 met 3 procentpunten gestegen.
Tot en met het academiejaar 2012-2013 lag het aandeel van de hogescholen op ongeveer 60%. In 2013-2014 droegen de hogescholen de meeste academische bachelor- en masteropleidingen over aan de universiteiten, waardoor het aandeel van de hogescholen met 10 procentpunten daalde tussen 2012-2013 en 2013-2014.