Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Schoolbevolking hoger onderwijs Schoolbevolking hoger onderwijs

Metadata: Schoolbevolking hoger onderwijs

Bron

Statistisch Jaarboek van het Vlaams Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Definities

Aantal inschrijvingen in de initiële opleidingen van het hoger onderwijs

De initiële opleidingen zijn de graduaatsopleidingen en HBO5-opleidingen in afbouw, professioneel gerichte bachelor, academisch gerichte bachelor en master.

Sinds academiejaar 2019-2020 bieden de hogescholen de graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs aan. Voordien werden deze ingericht door de centra voor volwassenenonderwijs. Naast de nieuwe graduaatsopleidingen boden de hogescholen van 2019-2020 tot en met 2021-2022 ook nog tijdelijk de HBO5-opleidingen in afbouw aan voor studenten die deze opleiding al eerder gestart waren aan een centrum voor volwassenenonderwijs.

In academiejaar 2019-2020 werd de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs overgedragen naar het hoger onderwijs. Tegelijk werd het geheel van de lerarenopleidingen hervormd op 3 onderwijsniveaus, namelijk:

  • 1 educatieve graduaatsopleiding
  • 3 educatieve bacheloropleidingen
  • 2 educatieve masteropleidingen.

De specifieke lerarenopleiding werd van 2019-2020 tot en met 2021-2022 enkel nog in afbouw aangeboden. De nieuwe lerarenopleidingen zijn allemaal initiële opleidingen.

Meer uitleg over deze hervorming is te vinden onder:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/welke-lerarenopleiding-kan-je-volgen

Enkel studenten die het volledige academiejaar een actieve inschrijving hadden met een diplomacontract worden meegeteld.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De cijfers voor hoger onderwijs zijn afkomstig uit de Databank Hoger Onderwijs (DHO 2.0). DHO 2.0 werd in gebruik genomen vanaf 2016-2017. Door de conversie van oudere gegevens kunnen er heel kleine verschillen zijn met eerder gepubliceerde aantallen.

De gegevens van academiejaar X - X+1 worden gevalideerd door de instellingen rond 15 december van het jaar X+1. Die cijfers zijn dan definitief en veranderen daarna niet meer.