Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Schoolse vorderingen Schoolse vorderingen

Metadata: Schoolse vorderingen

Bron

Statistisch Jaarboek van het Vlaams Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Definities

Schoolse vordering (voorsprong/achterstand) wordt berekend op basis van een vergelijking tussen het leerjaar waarin de leerling is ingeschreven en het leerjaar waarin de leerling op grond van zijn geboortejaar en bij normale studievordering ingeschreven zou moeten zijn. Het is niet noodzakelijk een gevolg van zittenblijven, maar kan ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een verlate instap in het lager onderwijs of ziekte. Een leerling kan schoolse vertraging opgelopen hebben die door atypische studie-overgangen niet blijkt uit de statistiek (bijvoorbeeld overgang van 5de leerjaar lager onderwijs naar 1B secundair onderwijs op basis van het leeftijdscriterium).

Enkel de leerlingen in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs en het Nederlandstalig voltijds gewoon secundair onderwijs zijn in dit cijfermateriaal opgenomen, inclusief het Vlaamse Nederlandstalige onderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Lager onderwijs
Scholen die lager onderwijs inrichten volgens een specifieke pedagogische methode registreren leerlingen niet altijd per leerjaar. Daarom zijn die niet opgenomen in het cijfermateriaal. Het buitengewoon onderwijs wordt evenmin opgenomen.

Secundair onderwijs
De cijfers gaan over het voltijds gewoon secundair onderwijs. Het modulair onderwijs (binnen het bso), het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (okan), het 3de leerjaar van de 3de graad en secundair-na-secundair (Se-n-Se) zijn niet inbegrepen in deze cijfers. Het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) en het buitengewoon onderwijs zijn evenmin inbegrepen.

In de sinds 2023 gepubliceerde statistieken zijn vanaf het schooljaar 2016-2017 ook de leerlingen opgenomen die ingeschreven zijn in duaal leren in Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO) en Syntra-campussen. In de cijfers gepubliceerd tot en met 2022 was dit nog niet geval en werden leerlingen in het duaal onderwijs ingericht door CDO’s en Syntra niet opgenomen in de cijfers over schoolse vordering.

Naar de statistiek