Gedaan met laden. U bevindt zich op: Schooltoeslag Onderwijs en vorming

Schooltoeslag

Gepubliceerd op 28 april 2023 • Volgende update: april 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 486.000 leerlingen ontvangen schooltoeslag

In het schooljaar 2022-2023 kregen 486.246 leerlingen in het Vlaamse onderwijs een schooltoeslag. Een schooltoeslag wordt toegekend aan leerlingen uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de opleiding verpleegkunde uit het hoger beroepsonderwijs (HBO5).

Het schooljaar 2019-2020 was het eerste schooljaar waarin de schooltoeslag werd uitbetaald als deel van het Groeipakket. Daarvoor gebeurde dat als schooltoelage door het beleidsdomein onderwijs. De inkanteling van de schooltoeslag in het Groeipakket ging gepaard met 3 belangrijke wijzigingen:

  1. De toekenning van de schooltoeslag gebeurt nu automatisch aan iedereen die er recht op heeft. In de voorgaande schooljaren werd de schooltoelage niet automatisch toegekend: ouders moesten daarvoor eerst een aanvraag indienen.
  2. Er wordt gewerkt met een nieuw inkomensbegrip waardoor de inkomensgrenzen gewijzigd en verruimd werden.
  3. De toeslagbedragen werden verhoogd.

Dat alles maakt dat het aantal leerlingen dat een schooltoeslag ontving in het schooljaar 2019-2020 56% hoger lag dan in het schooljaar 2018-2019. In de schooljaren 2020-2021 tot 2022-2023 is dat aantal telkens iets gedaald. De cijfers van het schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 zijn nog voorlopige cijfers.

41% van schooltoeslag voor kinderen in secundair onderwijs

In het schooljaar 2022-2023 werd 41% van de schooltoeslagen uitbetaald aan leerlingen uit het secundair onderwijs, 38% aan leerlingen uit het lager onderwijs en 20% aan kleuters. Een heel klein aandeel (0,5%) ging naar studenten in de opleiding HBO5-verpleegkunde.

Ruim 196 miljoen euro aan schooltoeslag uitbetaald

De 486.246 toegekende schooltoeslagen in het schooljaar 2022-2023 waren samen goed voor een totaal uitbetaald bedrag van ruim 196 miljoen euro. Bijna 152 miljoen euro (77%) ging naar leerlingen in het secundair onderwijs. Bijna 30 miljoen euro ging naar leerlingen in het lager onderwijs, ruim 10,5 miljoen euro naar kinderen in het kleuteronderwijs en ruim 4 miljoen euro naar studenten in de opleiding HBO5-verpleegkunde.

Gemiddelde toeslag varieert van 107,5 euro per kleuter tot 1.681 per student in HBO5-verpleegkunde

Het bedrag dat per toegekende schooltoeslag wordt uitbetaald, verschilt sterk naar onderwijsniveau. Kleuters kregen in het schooljaar 2022-2023 een vast bedrag van 107,5 euro. In de lagere school hangt het bedrag af van het inkomensniveau van de ouders. Lagere schoolkinderen ontvingen gemiddeld 161 euro. Vanaf het secundair onderwijs hangt het bedrag af van de studierichting, het statuut van de leerling, het inkomensniveau van de ouders en het al dan niet op internaat gaan. Jongeren in het secundair onderwijs kregen gemiddeld 758 euro. In de opleiding HBO5-verpleegkunde liep dit bedrag op tot gemiddeld 1.681 euro per cursist.

Info over definities en bronnen