Gedaan met laden. U bevindt zich op: Schooltoeslag Onderwijs en vorming

Schooltoeslag

Gepubliceerd op 18 april 2024 • Volgende update: april 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna 503.000 leerlingen ontvangen schooltoeslag

In het schooljaar 2023-2024 kregen 502.911 leerlingen in het Vlaamse onderwijs een . Een schooltoeslag wordt toegekend aan leerlingen uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de opleiding van het hoger beroepsonderwijs.

Het schooljaar 2019-2020 was het eerste schooljaar waarin de schooltoeslag werd uitbetaald als deel van het Groeipakket door het Agentschap Opgroeien. Daarvoor gebeurde dat als schooltoelage door het beleidsdomein Onderwijs. De inkanteling van de schooltoeslag in het Groeipakket ging gepaard met 3 belangrijke wijzigingen:

  1. De toekenning van de schooltoeslag gebeurt nu automatisch aan iedereen die er recht op heeft. In de voorgaande schooljaren werd de schooltoelage niet automatisch toegekend: ouders moesten daarvoor eerst een aanvraag indienen.
  2. Er wordt gewerkt met een nieuw inkomensbegrip waardoor de inkomensgrenzen gewijzigd en verruimd werden.
  3. De toeslagbedragen werden verhoogd.

Dat alles maakt dat het aantal leerlingen dat een schooltoeslag ontving in het schooljaar 2019-2020 56% hoger lag dan in het schooljaar 2018-2019. In de schooljaren 2020-2021 tot 2022-2023 is dat aantal telkens iets gedaald, in het schooljaar 2023-2024 was er opnieuw een stijging. Voor het schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 gaat het om voorlopige cijfers.

In het schooljaar 2023-2024 werd bijna 42% van de schooltoeslagen uitbetaald aan leerlingen uit het secundair onderwijs, 38% aan leerlingen uit het lager onderwijs en 20% aan kleuters. Een klein aandeel (0,5%) ging naar studenten in de graduaatsopleiding basisverpleegkunde.

Bijna 211 miljoen euro aan schooltoeslag uitbetaald

De 502.911 toegekende schooltoeslagen in het schooljaar 2023-2024 waren samen goed voor een totaal uitbetaald bedrag van bijna 211 miljoen euro. Ruim 163 miljoen euro (77%) ging naar leerlingen in het secundair onderwijs. Ruim 32 miljoen euro ging naar leerlingen in het lager onderwijs, iets meer dan 11 miljoen euro naar kinderen in het kleuteronderwijs en ruim 4 miljoen euro naar studenten in de graduaatsopleiding basisverpleegkunde.

Gemiddelde toeslag varieert van 113 euro per kleuter tot 1.743 euro per student in de opleiding basisverpleegkunde

Het bedrag dat per toegekende schooltoeslag wordt uitbetaald, verschilt sterk naar onderwijsniveau. Kleuters kregen in het schooljaar 2023-2024 een vast bedrag van 113 euro. In de lagere school hangt het bedrag af van het inkomensniveau van de ouders. Lagereschoolkinderen ontvingen gemiddeld 170 euro. Vanaf het secundair onderwijs hangt het bedrag af van de studierichting, het statuut van de leerling, het inkomensniveau van de ouders en het al dan niet op internaat gaan. Jongeren in het secundair onderwijs kregen gemiddeld 779 euro. In de graduaatsopleiding basisverpleegkunde liep dat bedrag op tot gemiddeld 1.743 euro per cursist.