Gedaan met laden. U bevindt zich op: Officiële ontwikkelingshulp (ODA) Ontwikkelingssamenwerking

Officiële ontwikkelingshulp (ODA)

Gepubliceerd op 29 maart 2024 • Volgende update: maart 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Vlaamse officiële ontwikkelingshulp bedraagt bijna 72 miljoen euro

In 2023 bedroeg de van de Vlaamse overheid bijna 72 miljoen euro. Dat is 40% minder ten opzichte van een historisch hoog bedrag in 2022, toen de Vlaamse overheid extra middelen (68 miljoen euro) vrijmaakte voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Enkel tijdens het eerste jaar na aankomst kunnen de uitgaven voor opvang meegerekend worden in de ODA. Die uitgaven daalden in 2023 naar 18 miljoen euro omdat de instroom van vluchtelingen in dat jaar veel lager was.

De Vlaamse officiële ontwikkelingshulp steeg van iets meer dan 32 miljoen euro in 2006 tot bijna 56 miljoen euro in 2013. In de jaren na 2013 bleef de hulp min of meer constant. Tussen 2016 en 2018 daalde de ODA weer tot iets minder dan 48 miljoen euro. In 2019 groeide de officiële ontwikkelingshulp opnieuw aan en bereikte een piek in 2020, daalde in 2021 maar steeg daarna fors in 2022 en nam daarna weer af in 2023. Het gaat telkens om bedragen in .

Ongeveer een derde van de ODA bestond uit geografisch niet op te delen bijdragen. Bijna 22 miljoen euro van de officiële ontwikkelingshulp van de Vlaamse overheid werd gespendeerd in Vlaanderen zelf (30%). Dat hangt samen met de hulp voor vluchtelingen uit Oekraïne die zich vestigden in Vlaanderen. De officiële partnerlanden van de Vlaamse overheid zijn Mozambique, Malawi, Zuid-Afrika (in afbouw) en Marokko (nieuw partnerland). Ongeveer 22% van de ODA vloeide in 2023 naar Zuidelijk Afrika.

Het grootste deel van de Vlaamse officiële ontwikkelingshulp is geconcentreerd op een beperkt aantal sectoren. In 2023 was gezondheid, bevolking en reproductieve gezondheid met 31% de belangrijkste sector binnen de Vlaamse officiële ontwikkelingshulp. De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Vlaanderen was met 25% de 2de belangrijkste sector binnen de Vlaamse officiële ontwikkelingshulp. Nagenoeg 8% van de Vlaamse officiële ontwikkelingshulp was gericht op onderwijs.

Aandeel Vlaamse overheid in totale Belgische ODA tussen 2,0% en 4,7%

De officiële ontwikkelingshulp van de Vlaamse overheid kwam in 2022 op bijna 119 miljoen euro. Dat kwam overeen met 4,7% van de totale Belgische ODA in dat jaar. Dat percentage schommelt sinds 2006 tussen 2,0% en 4,7%.