Gedaan met laden. U bevindt zich op: Officiële ontwikkelingshulp (ODA) Ontwikkelingssamenwerking

Officiële ontwikkelingshulp (ODA)

Gepubliceerd op 14 april 2023 • Volgende update: april 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Vlaamse officiële ontwikkelingshulp bedraagt 120 miljoen euro

In 2022 bedroeg de officiële ontwikkelingshulp van de Vlaamse overheid 120 miljoen euro. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2021. Die sterke stijging hangt samen met de extra middelen die de Vlaamse overheid vrijmaakte voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De reguliere budgetten voor ontwikkelingssamenwerking zonder de middelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, lagen in 2022 (53 miljoen euro) ongeveer op hetzelfde niveau als in 2021 (52 miljoen euro). De Vlaamse steeg van iets meer dan 32 miljoen euro in 2006 tot bijna 56 miljoen euro in 2013. In de jaren na 2013 bleef de hulp min of meer constant. Tussen 2016 en 2018 daalde de ODA weer tot iets minder dan 48 miljoen euro. In 2019 groeide de officiële ontwikkelingshulp opnieuw aan en bereikte een piek in 2020, daalde in 2021 maar steeg daarna fors in 2022. Het gaat telkens om bedragen in lopende prijzen.

59% van Vlaamse ontwikkelingshulp gespendeerd in Vlaanderen

Iets meer dan 70 miljoen euro van de officiële ontwikkelingshulp van de Vlaamse overheid werd gespendeerd in Vlaanderen zelf (59%). Dat hangt samen met de hulp voor vluchtelingen uit Oekraïne die zich vestigden in Vlaanderen. De officiële partnerlanden van de Vlaamse overheid zijn Mozambique, Malawi, Zuid-Afrika (in afbouw) en Marokko (nieuw partnerland). Ongeveer 14% van de ODA vloeide in 2022 naar Zuidelijk Afrika.

56% van ontwikkelingshulp focust op opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Ook bij de opsplitsing naar sector valt het grote aandeel op van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In 2022 ging ongeveer 56% van de Vlaamse ODA naar de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Vlaanderen. Gezondheid, bevolking en reproductieve gezondheid was met 18% de 2de belangrijkste sector binnen de Vlaamse officiële ontwikkelingshulp. Ongeveer 6% van de Vlaamse officiële ontwikkelingshulp was gericht op landbouw, visserij, voedselhulp.

Aandeel Vlaamse overheid in totale Belgische ODA tussen 2,0% en 3,3%

De officiële ontwikkelingshulp van de Vlaamse overheid kwam in 2021 op ruim 52 miljoen euro. Dat kwam overeen met 2,4% van de totale Belgische ODA in dat jaar. Dat percentage schommelt sinds 2006 tussen 2,0% en 3,3%.