Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aantal ontvankelijke eerstelijnsklachten Relatie overheid en burger

Aantal ontvankelijke eerstelijnsklachten

Gepubliceerd op 15 maart 2023 • Volgende update: maart 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

92.345 klachten ingediend bij Vlaamse overheidsdiensten in 2022

In 2022 werden er 92.345 klachten ingediend bij de Vlaamse overheidsdiensten. Het aantal klachten nam sterk toe tussen 2009 en 2019. In 2009 waren er iets meer dan 40.000 klachten. Dat aantal steeg tot meer dan 100.000 in 2019. Na 2019 daalde dat aantal tot ruim 92.000 in 2022.

De verschillende overheidsdiensten hebben allemaal hun eigen klachten- en klantendiensten. De Vlaamse Ombudsdienst bundelt al deze klachten jaarlijks in zijn bemiddelingsboek (vroeger klachtenboek).

2 op 3 klachten over mobiliteit

Het grootste deel van de klachten had in 2022 betrekking op het beleidsdomein Mobiliteit (66%). Daarna volgde het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (12%). Daarin zijn de klachten in verband met de VRT opgenomen.

Wat het beleidsdomein Mobiliteit betreft, gaat het voornamelijk over de technische keuring. Energie, Water, Omgeving en Wonen was goed voor 10% van de klachten.

12.877 verzoeningen in 2022

In 2022 telde de Vlaamse Ombudsdienst 12.877 verzoeningen bij Vlaamse overheidsdiensten. Dat is iets meer dan in 2021, maar iets minder dan in 2020. Het aantal verzoeningen lag het hoogst in 2019.

Het aantal verzoeningen in een specifiek jaar is niet rechtstreeks te koppelen aan het aantal klachten in dat jaar. Zo kan een klacht pas in het volgende kalenderjaar resulteren in een verzoening. Daarnaast is het toepassingsgebied van de diensten die worden meegenomen bij het tellen van het aantal verzoeningen ruimer dan bij de klachtenregistratie.

Meeste verzoeningen over mobiliteit

De meeste verzoeningen in 2022 werden gerapporteerd in het beleidsdomein Mobiliteit (62%). Het beleidsdomein Energie, Water, Omgeving en Wonen was in 2022 goed voor 25% van de verzoeningen.