Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Aantal ontvankelijke eerstelijnsklachten Aantal ontvankelijke eerstelijnsklachten

Metadata: Aantal ontvankelijke eerstelijnsklachten

Bron

Vlaamse Ombudsdienst

Definities

De verschillende Vlaamse overheidsdiensten hebben allemaal hun eigen klachten- en klantendiensten. Jaarlijks op 1 maart publiceren deze diensten – via de Vlaamse Ombudsman - hun bemiddelingsboek. Het gaat om een bundeling van de rapporten die deze diensten van de Vlaamse overheid zelf schrijven over hun eigen werk tijdens het afgelopen kalenderjaar. In de bundeling door de Vlaamse Ombudsdienst maakt men een onderscheid tussen de diensten van de Vlaamse overheid en de andere rapporteringen. Bij deze statistiek worden enkel de klachten, verzoeningen en geschillen van de diensten van de Vlaamse overheid meegeteld.

De bemiddelingsboeken van de Vlaamse overheidsdiensten worden door de Vlaamse Ombudsdienst gebundeld in een jaarlijks rapport en gepubliceerd op www.vlaamseombudsdienst.be, rubriek “documentatie”. Men kan er ook de bemiddelingsboeken vinden voor de lokale besturen en de ziekenhuizen/centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data voor deze statistiek zijn administratieve data. Meer specifiek betreft het een bundeling van het aantal klachten, verzoeningen en geschillenbeslechting zoals de verschillende Vlaamse overheidsdiensten deze hebben gerapporteerd aan de Vlaamse Ombudsdienst.

Wat de kwaliteit van de data betreft, is men in sterke mate afhankelijk van de data die door de overheidsdiensten worden overgemaakt. De opdeling naar de beleidsdomeinen is geen evidente oefening om te reproduceren. Het behelst het toewijzen van specifieke diensten aan beleidsdomeinen. Voor deze statistiek werd vertrokken van de indeling zoals de Vlaamse Ombudsdienst die zelf maakte en valideerde (zie p. 2 van het bemiddelingsboek 2020). In de rapportering geeft men eveneens aan dat de contacten bij Sodexo in het kader van de dienstencheques en de rapporteringen vanuit de ombudsdiensten van de ziekenhuizen en de centra geestelijke gezondheidszorg afzonderlijk worden bijgehouden.

Referenties