Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Hoe hoger het bestuursniveau, hoe lager het vertrouwen van de burger

In het voorjaar 2021 gaven iets meer dan 3 op de 10 volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest aan veel of heel veel vertrouwen te hebben in de lokale overheid. Het vertrouwen in de overige (hogere) bestuursniveaus is merkelijk lager. Bij die hogere overheden gaat het telkens om ongeveer 15%.

Hoe hoger het bestuursniveau, hoe hoger het aandeel personen dat aangeeft er (heel) weinig vertrouwen in te hebben. Bij het lokale bestuur gaat het om 2 op de 10 personen, bij het federale en Europese niveau om 4 op de 10 personen.

Vergelijkbare cijfers voor de periode voor 2021 zijn niet beschikbaar.

Hooggeschoolden en personen jonger dan 50 jaar hebben meer vertrouwen in de overheid

Mannen hebben in het algemeen iets meer vertrouwen in de overheid dan vrouwen. Naar leeftijd valt op dat het vertrouwen in de overheden van de verschillende bestuursniveaus merkelijk lager is bij de 50- tot 64-jarigen. De 35- tot 49-jarigen laten meer dan bij andere leeftijdsgroepen (heel) veel vertrouwen in de overheid zien. Uitzondering hierop is het hoger aandeel bij de personen jonger dan 35 jaar met (heel) veel vertrouwen in de Europese overheid.

De grootste verschillen zijn echter te zien naar onderwijsniveau. De groep met veel vertrouwen is duidelijk groter bij de hooggeschoolden. Het meest uitgesproken zijn de verschillen in het vertrouwen in de lokale overheid en het vertrouwen in de Europese overheid .

Naargelang van de huishoudpositie zijn de verschillen minder groot. Wel hebben diegenen die (nog) bij hun ouders wonen meer vertrouwen in de Vlaamse, federale en Europese overheid. Bij diegenen die samenwonen met een partner en kinderen is er een hoger aandeel dat (heel) veel vertrouwen heeft in de lokale overheid.

Vertrouwen in overheid iets hoger in grootsteden

Voor de verschillende bestuursniveaus ligt het vertrouwen in de overheid lager bij de inwoners van Limburg dan in de andere provincies. Wat het vertrouwen in de lokale overheid betreft, woont het hoogste aandeel inwoners met (veel) vertrouwen in West-Vlaanderen. Bij de beoordeling van het vertrouwen in de Vlaamse, federale en Europese overheid laten de inwoners in Vlaams-Brabant het hoogste vertrouwen noteren. Wat de beoordeling van het vertrouwen in de provinciale overheid betreft, hebben niet alleen in Limburg (14%), maar ook in Oost-Vlaanderen (13%) relatief weinig inwoners (veel) vertrouwen.

Naargelang van de urbanisatiegraad zijn er noemenswaardige verschillen in het vertrouwen in de Vlaamse overheid, de federale overheid en de Europese overheid. Het vertrouwen ligt het hoogst bij de inwoners van de grootsteden. In de grootsteden heeft 19% (veel) vertrouwen in de Vlaamse overheid, 22% (veel) vertrouwen in de federale overheid en 23% (veel) vertrouwen in de Europese overheid. Daartegenover is het vertrouwen in de Vlaamse overheid het laagst in de kleinere steden. Wat de federale overheid en de Europse overheid betreft, is het vertrouwen telkens het laagst bij diegenen die wonen op het platteland.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: