Gedaan met laden. U bevindt zich op: Groene energie Energie- en klimaatbeleid

Groene energie

De energietransitie

Door toekomstgericht met energie om te gaan - dat noemen we de energietransitie - beperken we de klimaatverstoring en zetten we in op onze energieonafhankelijkheid en onze welvaart. Kiezen voor groene energie is een belangrijk deel van de aanpak.

Vandaag is 9,2% van alle energie die we in Vlaanderen gebruiken afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Volg de evolutie van groene energie op de energiekaart(opent in nieuw venster).

Zonneplan, windplan, warmteplan

In het Regeerakkoord, de Beleidsnota Energie 2019-2024 en het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 beschrijft de Vlaamse Regering haar doelstellingen op het vlak van groene stroom en groene warmte.

Financiering doelstellingen

Om haar doelstellingen te behalen, geeft Vlaanderen steun aan groene-energie- en WKK-projecten. De steun wordt toegekend via groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten, premies van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, investeringssteun via de call groene warmte, de call groene stroom en ad hoc investeringssubsidies. Deze tabel geeft het overzicht van de toegekende steun sinds 2005, onderverdeeld per technologie: Overzicht steun voor groene energie en WKK(Excel bestand opent in nieuw venster)

Internationale samenwerking

Flexibiliteitsplan in de praktijk

Inhoud is aan het laden