Gedaan met laden. U bevindt zich op: VEKA participeert in 3 Europese projecten Nieuwsberichten van Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

VEKA participeert in 3 Europese projecten

Nieuwsbericht
16 augustus 2023

Sinds dit jaar neemt het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA) deel aan drie Europese projecten. We stellen deze projecten graag even voor.  

LIFE FOSSTER 

Het LIFE FOSSTER-project (acroniem voor “Flemish One-Stop-Shop Towards Energy-efficient Renovation”) is in december 2022 gestart en loopt nog tot november 2025. Het project ontvangt steun vanuit het EU-programma LIFE Clean Energy Transition. VEKA treedt op als coördinator van dit project.

Het FOSSTER-project heeft als doel om in de komende drie jaar de bestaande begeleidings- en ondersteuningsdiensten van de Energiehuizen te bekijken, bundelen en te combineren met goede praktijken uit andere gerelateerde projecten. Op die manier zullen we tot een one-stop-shop-model komen voor verschillende soorten huiseigenaars.

FOSSTER zal succesvolle bestaande diensten van de deelnemende Energiehuizen samenbrengen met complementaire ondersteuning bij de uitvoering van renovatiewerken en financiële instrumenten. Op die manier kunnen Energiehuizen de huiseigenaren ontlasten en de financiële, technische en administratieve weerstand tegen energierenovatie van woningen aanzienlijk verminderen.

Vijf Energiehuizen in Vlaanderen zullen het FOSSTER-concept testen als onderdeel van hun algemene dienstverlening, zowel in grote steden als in landelijke gebieden. Eens de dienstverlening en de business case gevalideerd zijn, zal het concept worden aangeboden aan alle andere Energiehuizen in Vlaanderen, door ze te integreren in het wettelijk kader.

Meer informatie vindt u op de webpagina over het FOSSTER-project. Schrijf u ook zeker in voor de LinkedIn-groep van FOSSTER (opent in nieuw venster)om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond dit project.

Demo-BLog 

Het Demo-BLog-project is in januari 2023 gestart en loopt nog tot december 2026. Het project ontvangt steun vanuit het EU-programma Horizon Europe. VEKA is een van de partners binnen dit project.

Demo-BLog richt zich op het potentieel van digitale gebouwlogboeken (DBLs) om bij te dragen aan decarbonisatie van gebouwen in Europa. DBLs zijn digitale dataopslagplaatsen die gegevens over gebouwen afkomstig uit de hele waardeketen van de gebouwenmarkt vastleggen, integreren en opslaan. Het Demo-BLog-project brengt vijf bestaande DBLs in Europa samen en richt zich op de ontwikkeling van nieuwe toepassingen binnen deze DBLs. Woningpas, het platform van de Vlaamse overheid dat gegevens over individuele gebouwen in Vlaanderen bevat, is één van de vijf DBLs die centraal staan in het project.

De woningpas zal binnen het project als piloot dienen voor de demonstratie van een nieuwe toepassing rond gemeenschapsgerichte decarbonisatieprojecten. De functionaliteit zal worden ontworpen ter ondersteuning van gemeenschapsgeleide projecten die gericht zijn op het bundelen van de lokale vraag. Het zal een platform bieden voor betrokkenheid van de gemeenschap en de verbinding maken tussen verschillende individuele belanghebbenden. Deze tool zal ook relevant zijn voor lokale autoriteiten om trends te identificeren en renovaties in hun gemeente beter te plannen en te ontwerpen.

Meer informatie over het project vindt u op de website van Demo-BLog(opent in nieuw venster).

Energie(k) Onderwijs

Het project Energie(k) Onderwijs is in april 2023 gestart en loopt nog tot maart 2026. Het project ontvangt steun vanuit het EU-programma Interreg Vlaanderen-Nederland. VEKA is een van de partners binnen dit project.

Energie(k) Onderwijs is een nieuw grensoverschrijdend project dat jongeren en volwassenen in Vlaanderen en Nederland gaat werven, opleiden, omscholen en bijscholen voor beroepen om de energietransitie mogelijk te maken. Meer en vakbekwaam (energie)technisch personeel op alle opleidingsniveaus is steeds meer een knelpunt geworden. Het type personeel dat nodig is, zal de komende jaren sterk veranderen en daarom is er behoefte aan verbreding van skills en het aanleren van digitale competenties.

Energie(k) Onderwijs wil meer vakbekwaam personeel opleiden om de energietransitie vorm te geven. Dit wordt bereikt door het ontwikkelen van nieuwe modules voor zowel secundair als hoger onderwijs, evenals omscholingstrajecten en bijscholingsprogramma’s. Het project richt zich daarbij op verschillende sectoren, waaronder de installatietechniek, bouw-, (chemische) industrie- en energiesector, metaal en techniek. De leervormen omvatten hybride leren en blended leren, waarbij face-to-face en digitaal onderwijs worden gecombineerd. Het project wil o.a. bestaande opleidingen aanpassen, nieuwe omscholingstrajecten ontwikkelen en hybride leer-werkplekken creëren. Er wordt samengewerkt met bedrijven en onderwijsinstellingen aan beide zijden van de grens om bestaande en nieuwe kennisnetwerken te bevorderen.

Er wordt ook gewerkt aan het vergroten van de interesse voor de betrokken sectoren door middel van wervings- en sensibiliseringscampagnes. Het VEKA zal binnen dit project voornamelijk bijdragen aan de ontwikkeling van deze wervings- en sensibiliseringscampagnes.

Meer informatie over Energie(k) Onderwijs vindt u op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland(opent in nieuw venster). Volg ook zeker de LinkedIn-pagina van Energie(k) Onderwijs(opent in nieuw venster) om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond dit project.