Gebruik van deze website

De website van VLAM is vrij en gratis toegankelijk voor iedereen. De bezoeker neemt kennis van deze gebruiksvoorwaarden en gaat ermee akkoord. Indien de bezoeker er niet akkoord mee gaat verlaat hij / zij nu op eigen initiatief de site.

VLAM stelt de gegevens op de site uitsluitend ter beschikking voor algemene informatieve doeleinden. Reproductie met bronvermelding van algemene, niet persoons- of bedrijfsgebonden informatie is toegestaan, maar niet voor commerciële doeleinden. Eventuele rechten van derden dienen gerespecteerd te worden. Het gebruik van de in de site opgenomen gegevens kan geen aanleiding geven tot enig verhaal op VLAM.

Juridisch

VLAM tracht de informatie op deze site voortdurend juist en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. Daarom kan VLAM in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.

Op eenvoudig verzoek van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht worden.

VLAM kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

VLAM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met deze VLAM-site. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.
 

Toegankelijkheidsverklaring

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken.

 • U kan de letters op elke webpagina groter maken.
 • U heeft de mogelijkheid om de navigatie over te slaan.
 • De broodkruimelnavigatie bovenaan elke pagina toont u de plaats van de pagina in de structuur van de website.
 • Alle afbeeldingen bevatten een alternatieve tekstbeschrijving.
 • Linkteksten zijn betekenisvol, het klikgebied is groot genoeg.
 • Filmpjes zijn voorzien van een beschrijving
 • Externe links openen in een nieuw venster, interne links niet.
 • Downloadbare documenten zoals PDF of Word bijvoorbeeld openen in een nieuw venster. Het bestandstype is aangegeven.
 • PDF-documenten zijn zo goed mogelijk toegankelijk gemaakt. De tekst is leesbaar in de correcte volgorde. Brochures of magazines kunnen problemen veroorzaken, deze documenten bevatten heel wat media en zijn niet altijd geoptimaliseerd.
 • De documenten in het afgesloten gedeelte van de site zijn niet steeds toegankelijk.
 • De website bevat geen klassieke frames of complexe tabellen.
 • Formulieren zijn correct toegankelijk gemaakt.
 • Kleurcontrast is voldoende en inhoud is begrijpelijk voor wie geen kleuren kan onderscheiden.
 • De website is bruikbaar zonder muis.

Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u hierbij graag helpen.

Bij problemen of opmerkingen over de website; contacteer ons via e-mail multimedia@vlam.be of telefonisch: 02 552 80 21.

Wij nodigen u ook uit om ons op de hoogte te brengen van informatie, vragen, problemen of tips die de toegankelijkheid van deze website kunnen verbeteren.