Wat doen we?

•    Vlaamse graantelers informeren over de voordelen van gecertificeerd zaaigraan.
•    Vlaams landbouwers informeren over duurzaam bodembeheer, met aandacht voor bodembedekkers en groenbemesters.

Waarom doen we wat we doen?

De Belgische zaaizaadteelt is een belangrijke poot van onze landbouweconomie. Ze maakt klassiek deel uit van de vruchtafwisseling in de akkerbouw in België, die bestaat uit aardappelen, suikerbieten en granen. VLAM wil door gedegen informatie te geven aan Vlaamse landbouwers bijdragen aan een meer duurzame teeltaanpak.

Onze campagne in beeld

We voeren campagne naar de landbouwers met behulp van video's en de website Zaaizaadinfo.

Zaaizaad

Feiten en cijfers over de Belgische zaaizaadsector

  • De zaadsector in België telt zo'n 30 bedrijven. Ze zijn qua aard en structuur erg verschillend. Ongeveer de helft van de bedrijven maakt deel uit van een internationale zaadonderneming. De andere helft zijn lokaal verankerde ondernemingen. De belangrijkste multinationals in zaden zijn ook prominent aanwezig op de Belgische markt.
  • De Belgische zaadsector boekt een stabiele omzet die 140 miljoen euro bedroeg in 2017.
  • Groentezaden zijn de voornaamste subcategorie binnen de Belgische zaaizaden, goed voor 30% van de omzet. Verder bieden Belgische leveranciers ook zaden van maïs (23%), granen (12%, vooral tarwe), suikerbieten (12%) en grassen

Benieuwd hoe het gesteld is met de Belgische zaaizaadsector? Bekijk de cijfers.

Bijdrage zaaizaadproducenten

De promotie voor zaaizaden wordt gefinancierd door de Vlaamse zaaizaadsector. Producenten betalen hiervoor een bijdrage aan VLAM. Via een adviesorgaan bepalen ze hoe de promotie vorm krijgt.