Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opleidingscheques voor werknemers

Opleidingscheques voor werknemers

Wilt u een opleiding volgen om uw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt u recht op een opleidingscheque, waarmee u een deel van die opleiding kunt betalen. Zelf betaalt u maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. 

 

Simulator

Wilt u snel weten of u recht hebt op een opleidingscheque? Beantwoord de vragen in de simulator.

Voorwaarden

 • U bent werknemer of u werkt als uitzendkracht.
  Werknemers uit zowel de privésector als de publieke sector komen in aanmerking.
  Als u zich in een situatie van tijdelijke werkloosheid bevindt, bent u nog steeds onder arbeidscontract bij uw werkgever en komt u in aanmerking.

 • U woont

  • in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • in een ander land dan België dat tot de EU of EER behoort én u werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • in Wallonië, nadat u verhuisd bent uit een ander land (dan België) dat tot de EU of EER behoort én u werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • U bent:

  • kortgeschoold of middengeschoold (u hebt hoogstens een diploma secundair onderwijs): in dat geval kunt u een loopbaangerichte opleiding en ook alle opleidingen die geregistreerd zijn in de ‘Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives’(opent in nieuw venster) met een opleidingscheque betalen.

  • hooggeschoold (u hebt een HBO5-, graduaats-, bachelor- of masterdiploma): u hebt geen recht op een opleidingscheque. Uitzondering: U hebt loopbaanbegeleiding(opent in nieuw venster) gevolgd de afgelopen 6 jaar. Dan kan u een opleidingscheque kopen voor een opleiding die is opgenomen in uw persoonlijk ontwikkelingsplan dat u opstelde.

U komt niet in aanmerking als:

 • u zelfstandige bent (als u werknemer bent en zelfstandige in bijberoep, heeft u wel recht op opleidingscheques. De combinatie opleidingscheques en kmo-portefeuille voor dezelfde opleiding kan niet)

 • u werkloos bent

 • u werkt met een studentenovereenkomst

 • u werkt met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een leerovereenkomst  (bv. deeltijds leren en werken, een IBO-contract, ...)

Welke opleidingen?

U kunt opleidingscheques gebruiken voor het betalen van:

 • een opleiding die geregistreerd is in de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives(opent in nieuw venster)
  • alleen geldig als u hoogstens een diploma secundair onderwijs hebt (dus alleen voor kortgeschoolden of middengeschoolden).
 • een loopbaangerichte opleiding
  • geldig voor zowel kortgeschoolden, middengeschoolden als hooggeschoolden.
  • een loopbaangerichte opleiding(opent in nieuw venster) is een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelplan (POP) tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding(opent in nieuw venster).

   • Het loopbaancentrum verklaart via een attest loopbaanbegeleiding dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van het POP.

   • De opleiding duurt minstens 32 uren.

   • De opleidingsverstrekker moet geregistreerd zijn als een gekwalificeerd dienstverlener.

   • Het ‘attest opleiding in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan’ (ook ‘loopbaanattest’) mag maximaal 6 jaar oud zijn.

   • U voegt dat loopbaanattest samen met het inschrijvingsattest van de opleiding toe aan de aanvraag.

Wat kan ik met opleidingscheques betalen?

Opleidingscheques kunnen gebruikt worden om de directe opleidingskosten van een opleiding te betalen. De opleidingsverstrekker factureert daarvoor bv. het inschrijvingsgeld, het cursusmateriaal en boeken die bij de opleidingsverstrekker zelf aangekocht kunnen worden of kosten om deel te nemen aan examens of testen.

Overgangsmaatregel

Overgangsmaatregel voor opleidingen die stopgezet zijn in de opleidingsdatabank

Een werknemer die het voorgaande schooljaar een opleiding volgde en

 • daarvoor gebruikmaakte van Vlaams opleidingsverlof (VOV) of Vlaams opleidingskrediet (VOK) binnen het Vlaams Zorgkrediet
 • én die opleiding betaalde met opleidingscheques,

kan diezelfde opleiding het volgende schooljaar voortzetten en daarvoor gebruikmaken van VOV/VOK en die betalen met opleidingscheques, ook al is die opleiding op dat moment niet meer geregistreerd in de opleidingsdatabank.  

Wilt u een opleidingscheque aanvragen voor deze overgangsmaatregel?

 • Geef in het WSE-loket bij de aanvraag van uw opleidingscheque het registratienummer ODB-P00009(opent in nieuw venster).

 • Vul de naam van de opleiding en de opleidingsverstrekker in.

Waarde van opleidingscheque

Per schooljaar (periode van 1 september tot en met 31 augustus) kunt u opleidingscheques aankopen voor een bedrag (= nominale waarde) van maximaal 250 euro. U betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. U krijgt dus een tegemoetkoming van maximaal 125 euro per schooljaar.

Verhoogde tegemoetkoming

In bepaalde gevallen hebt u recht op een verhoogde tegemoetkoming

Als uw scholingsgraad en de opleiding die u wilt volgen, samen recht geven op een verhoogde tegemoetkoming, dan wordt die automatisch toegekend bij uw aanvraag.

Aanvraagprocedure

U vraagt uw opleidingscheque online aan via het WSE-loket. Doe dat bij voorkeur vóór u zich inschrijft voor de opleiding. Zo kunt u uw inschrijvingsgeld (deels) betalen met de cheque, al aanvaarden de meeste opleidingsverstrekkers de opleidingscheque ook nog na de inschrijving.
Werkt u als uitzendkracht? Vraag dan uw opleidingscheque aan op een dag dat u werkt.

Hebt u hulp nodig bij het doorlopen van de stappen? Bel 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid, of mail naar opleidingscheques@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) met de vermelding ‘ondersteuning nodig bij de aanvraag’ in de onderwerpregel.

 • Stap 1

  Voor uw aanvraag hebt u de onderstaande gegevens nodig.

  • Over uzelf:

   • uw telefoonnummer (vast of gsm)

   • uw e-mailadres

   • uw scholingsgraad (kortgeschoold, middengeschoold of hooggeschoold). U moet dat aanvinken in het WSE-loket. U hoeft daarvoor geen document op te laden.

   • uw tewerkstellingsplaats volgens uw arbeidscontract: Vlaanderen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest of ergens anders. U moet dat aanvinken in het WSE-loket. U hoeft daarvoor geen document op te laden.

  • Over de opleiding die u wilt volgen:

  • Het gewenste bedrag (=nominale waarde) van de opleidingscheque.

 • Stap 2

  Ga naar het WSE-loket(opent in nieuw venster) en meld u aan met één van de digitale sleutels.  Klik daarna op uw persoonlijke naam (natuurlijk persoon) om door te gaan.

  Lees meer over aanmelden in het WSE-loket. 

 • Stap 3
  • Als u ingelogd bent in het WSE-loket, klikt u door naar ‘Start nieuwe aanvraag’ en klikt u daarna op ‘Opleidingscheques’.
  • Vul op de eerste pagina de gegevens over uzelf in bij ‘Werknemer gegevens’. Klik daarna links onderaan op de knop ‘Volgende’.
  • Op de tweede pagina duidt u aan of u loopbaanbegeleiding gevolgd hebt bij een door VDAB erkend loopbaancentrum.
   • Indien nee
    • Vul het juiste ODB-nummer in: gebruik hoofdletters en gebruik geen modulecode. Bijvoorbeeld: ODB-Y00162 en niet odb-y00162-001.

    • De naam van de opleiding wordt automatisch ingevuld.

    • Duid, indien nodig, de juiste opleidingsverstrekker aan.

    • Vul het gewenste bedrag in (tot 2 cijfers na de komma).

    • Klik daarna links onderaan op de knop ‘Volgende’.

   • Indien ja

    • ODB-P00001 wordt automatisch ingevuld.

    • Vul zelf de naam van de opleiding in.

    • Vul zelf de naam van de opleidingsverstrekker in.

    • Voeg het POP-attest en het inschrijvingsattest toe.

    • Vul het gewenste bedrag in (tot 2 cijfers na de komma).

    • Klik daarna links onderaan op de knop ‘Volgende’.

  • Lees op de derde pagina al uw ingevulde gegevens na. Klik links onderaan op ‘Vorige’ als u nog dingen wilt aanpassen.
   Lees onderaan de voorwaarden en vink aan om te bevestigen.
   Klik links onderaan op de knop ‘Indienen’ om uw aanvraag in te dienen.

 • Stap 4

  Bevestiging

  Zodra u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u:

  • een melding op uw scherm dat uw aanvraag succesvol is ingediend
  • en een bevestigingsmail op het e-mailadres dat u hebt ingevoerd.

  Beslissing

  Als het Departement Werk en Sociale Economie uw aanvraag behandeld heeft, wordt u via e-mail op de hoogte gebracht van de beslissing. Voor de meeste aanvragen gebeurt dat onmiddellijk. Bij aanvragen voor loopbaangerichte opleidingen ontvangt u de beslissing na onderzoek door een dossierbehandelaar.

  • Goedgekeurd?
   • Dan krijgt u van Edenred (de uitgever van de opleidingscheque) binnen de 24 uur de vraag om uw individuele bijdrage te betalen (controleer uw spamfolder). Na dat betalingsverzoek hebt u 14 kalenderdagen de tijd om uw betaling uit te voeren. Doet u dat niet, dan zal Edenred uw goedgekeurde aanvraag annuleren.
   • Na ontvangst van uw betaling, bezorgt Edenred u via e-mail de digitale opleidingscheque. Als u geen e-mailadres hebt doorgegeven, dan worden de opleidingscheques op papier altijd naar uw officiële adres gestuurd. Het is niet mogelijk ze naar een ander adres te laten sturen.
  • Geweigerd?
   • Dan ontvangt u een e-mail met de reden van weigering.

Opleidingscheque annuleren

Een opleidingscheque is geldig tot en met 6 maanden na datum van uitgifte. De vervaldatum staat vermeld op de cheque zelf.

Hebt u de aangevraagde opleidingscheque niet gebruikt en is de vervaldatum nog niet verstreken? Dan kunt u uw individuele bijdrage zelf terugvragen door de opleidingscheque te annuleren:

 • Zoek de e-mail die u van Edenred ontving (met het betalingsverzoek of de opleidingscheque) en klik op de blauwe link ‘Cheque annuleren’ of op de link helpdesk Edenred(opent in nieuw venster) (klik door naar ‘Een aanvraag indienen’)
  of
 • contacteer de helpdesk van Edenred via 02/678 28 13

 • Edenred betaalt u binnen de week uw individuele bijdrage terug.

Hebt u de aangevraagde opleidingscheque niet gebruikt en is de vervaldatum verstreken? Dan betaalt Edenred uw individuele bijdrage automatisch terug 12 maanden na de uitgiftedatum van de cheque.

Opleidingscheque gebruiken

U ontvangt de digitale cheque per e-mail. De cheque kan alleen als betaalmiddel gebruikt worden voor het betalen van de opleiding bij de opleidingsverstrekker die op de cheque vermeld staat. Hoe u deze cheque gebruikt om de opleiding te betalen is afhankelijk van de voorkeur van de opleidingsverstrekker. De opleidingsverstrekker kan zowel met een afgedrukte mail aan de slag, als met de doorgestuurde mail. De opleidingscheque bevat een QR-code die door de opleidingsverstrekker kan ingescand worden. Dit kan zowel met de papieren als met de digitale versie van de opleidingscheque.

De cheque moet steeds voor de volledige nominale waarde gebruikt worden. Ligt het factuurbedrag lager dan de nominale waarde van de cheque, dan mag de opleidingsverstrekker deze cheque niet aanvaarden. De werknemer moet de cheque dan annuleren met de annulatielink in de mail met de digitale cheque of door contact op te nemen met de helpdesk van Edenred. Na annulatie wordt de nominale waarde terug beschikbaar en kan de werknemer een nieuwe cheque aanvragen voor het juiste factuurbedrag.

Bent u de mail met de digitale cheque kwijt? Neem dan contact op met de uitgever van de cheque, namelijk Edenred(opent in nieuw venster).

Andere steunmaatregelen

Wenst u een andere vorm van steun voor het volgen van een opleiding?

Veelgestelde vragen