Wijziging bij de keuring van autoruiten en oldtimers

De beschadigingen van ruiten die aanleiding kunnen geven tot een rood keuringsbewijs zijn niet langer beperkt tot het gezichtsveld van de bestuurder, maar worden uitgebreid tot het schoonmaakgebied van de ruitenwissers (uitgezonderd het gebied onder de contouren van het dashboard en in de zwarte ondoorzichtige band rondom de voorruit) én de voorste zijruiten wanneer het zicht naar de buitenspiegels belemmerd wordt.

Voorbeeld: tot 16 december 2018 kon een voertuig met een barst van meer dan 10 cm in de voorruit aan de passagierszijde goedgekeurd worden. Eigenaars kregen dan een groen keuringsbewijs met een opmerking om het gebrek op te volgen. Vandaag kan dezelfde barst aanleiding geven tot een afkeuring als de barst zich binnen het schoonmaakgebied van de ruitenwissers bevindt.

Concreet zal uw voertuig worden afgekeurd bij de volgende beschadigingen binnen het schoonmaakgebied van de ruitenwisser:

 • een barst of vervorming met een lengte van meer dan 100 mm in één laag van gelaagd glas
 • een barst met een lengte van meer dan 50 mm in twee lagen van gelaagd glas of in een paneel
 • oppervlakkige krassen waarvan de breedte meer dan 5 mm bedraagt
 • een doorzichtige beschadiging of verkleuring (bv. een ster) met een diameter van meer dan 20 mm
 • een niet of slecht doorzichtige beschadiging of verkleuring met een diameter van meer dan 10 mm (bv. een luchtbel). Twee of meerdere kleinere niet of slecht doorzichtige beschadigingen of verkleuringen die op minder dan 10 mm van elkaar liggen, worden beschouwd als één beschadiging of verkleuring.

De controle van de ruiten is gebaseerd op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 (PDF bestand opent in nieuw venster) dat de Europese richtlijn 2014/45/EU omzet.

Geen groen keuringsbewijs gekregen omwille van een beschadigde ruit?

In de eerste weken werden de nieuwe regels in een aantal gevallen te streng geïnterpreteerd. Tussen 17 december 2018 en 2 maart 2019 kreeg een klein aantal voertuigen onterecht een afkeuring of rode kaart omdat aan de voorruit een andere beschadiging werd vastgesteld dan de hierboven vermelde gevallen. De eigenaars van die voertuigen kunnen in dat geval aanspraak maken op een terugbetaling van de gemaakte kosten.

Een schadevergoeding aanvragen

Dien uw aanvraag tot schadevergoeding hier in (opent in nieuw venster).

Neem de volgende informatie en documenten bij de hand om makkelijker uw aanvraag tot schadevergoeding in te vullen:

 • het chassisnummer van uw voertuig: het chassisnummer staat vermeld op het gelijkvormigheidsattest en het keuringsbewijs. U kunt ook kijken in de uitsparing in de voorruit of op het plaatje in de deurstijl aan de bestuurszijde van uw wagen.
 • datum van de eerste en tweede keuring (herkeuring)
 • een beschrijving door de hersteller van de beschadiging aan de voorruit of een detailfoto van de beschadiging en een foto van de volle voorzijde van het voertuig.
  • Geen foto beschikbaar van de beschadigde voorruit?
   Bezorg een foto van de vervangen voorruit. Duid indien mogelijk aan waar de kras zich bevond op de foto of op het aanvraagformulier.
  • Technische problemen bij het opladen van documenten (PDF/JPEG) in het webformulier?
   Probeer nogmaals. Lukt het niet? Stuur uw documenten naar info@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie) en vermeld de naam waarop u het dossier hebt ingediend.
 •     facturen of andere stukken om de kosten te staven.

​​​​​​Lukt het niet om de aanvraag online in te dienen?

Onderaan het onlineaanvraagformulier kunt u in het rode kader aanduiden of u de aanvraag per post of via e-mail wilt doen. U ontvangt dan een aanvraagformulier per post of via e-mail om uw aanvraag te doen.

Behandeling van uw aanvraag

Uw vraag wordt behandeld binnen de 20 werkdagen na ontvangst.

Hebt u andere vragen over de keuring? Neem dan contact op met het keuringsstation.

Nieuw bij de oldtimerkeuring

Oldtimers met een O-nummerplaat moeten, afhankelijk van de leeftijd van het voertuig, al dan niet vaker naar de periodieke technische keuring. Lees meer over de periodieke oldtimerkeuring en de eerste oldtimerkeuring.

Ook deze wijziging is een gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn 2014/45/EU.

Wanneer naar de technische keuring?

U moet voor het eerst met uw voertuig naar de technische keuring uiterlijk 2 maanden vóór de datum waarop uw voertuig 4 jaar is ingeschreven in België. Daarna moet uw voertuig jaarlijks gekeurd worden, uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van uw laatst afgeleverde keuringsbewijs.

In sommige gevallen kunt u een eenmalige bonus krijgen en hoeft u pas na 2 jaar opnieuw naar de keuring te gaan:

 • u kunt een groen keuringsbewijs zonder beperking van de normale geldigheid voorleggen na de laatste periodieke keuring
 • de kilometerstand van het voertuig bedraagt minder dan 100.000 kilometer
 • het voertuig wordt tijdig aangeboden voor keuring
 • het voertuig is maximaal 6 jaar oud
 • als het voertuig een aanhangwagen trekt, mag de maximale toegelaten massa van de aanhangwagen (750 kg) niet overschreden worden.

Meer informatie over dit bonussysteem vindt u op de website van GOCA

U bent wettelijk verplicht om zelf op te volgen wanneer u uw voertuig moet laten keuren. U kunt dit nagaan:

 • via de datum die u op uw keuringsbewijs terugvindt
 • of via de nieuwe mobiele app ‘Mijn Autokeuring’ van GOCA.

De keuringsstations versturen in de weken die aan de keuring voorafgaan een herinneringskaart om uw voertuig tijdig aan te melden. Die herinneringskaart is een extra dienstverlening. Vermijd onnodige kosten en houd zelf in het oog wanneer u uw voertuig ten laatste moet aanmelden voor de keuring. 

De keuring vindt steeds plaats in een erkend keuringsstation. U kiest zelf het keuringsstation, de dag en het tijdstip waarop u uw voertuig laat keuren. 

Op de website van GOCA vindt u de contactgegevens van alle autokeuringsstations. Als u uw wachttijd wilt beperken, kunt u op voorhand een afspraak maken. U kunt ook online een afspraak maken.

Controle

Tijdens de technische keuring worden de volgende zaken gecontroleerd:

 • reminstallatie
 • stuurinrichting en stuurwiel
 • ruiten, spiegels en ruitenwissers
 • lichten
 • assen, wielen, banden en vering
 • chassis
 • veiligheidsgordels en andere uitrusting
 • geluid en emissies (CO-test voor benzinemotoren, roettest voor dieselmotoren)
 • kentekenplaat en chassisnummer.

Te vroeg of te laat naar de keuring?

 • Komt u meer dan 2 maanden vóór de datum waarop uw voertuig 4 jaar ingeschreven is of het verstrijken van uw huidig keuringsbewijs? Dan wordt de zogenaamde referentiedatum van uw keuringsbewijs aangepast (vervroegd).
 • Komt u nà de datum waarop uw voertuig 4 jaar ingeschreven is of het verstrijken van uw huidig keuringsbewijs? Dan moet u een toeslag voor laattijdige keuring betalen. Het bedrag verhoogt naarmate u uw voertuig later aanbiedt voor de keuring:
  • tot en met het einde van de eerste maand: €8,30
  • vanaf het begin van de tweede maand tot en met het einde van de derde maand: €11,80
  • vanaf het begin van de vierde maand tot en met het einde van de zesde maand: €17,70
  • vanaf het begin van de zevende maand: €29,60.

Bij ziekte, ongeval of een ander geval van overmacht kan de toeslag voor laattijdige keuring terugbetaald worden. Die overmacht moet dan wel plaatsgevonden hebben binnen de 15 dagen voorafgaand aan de uiterste keuringsdatum. U kunt een terugbetaling aanvragen door het aanvraagformulier (PDF bestand opent in nieuw venster) in te vullen en op te sturen, samen met een kopie van het keuringsbewijs: 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
Team Homologatie en Technische Keuring
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
 

Wat meebrengen naar de keuring?

Naar de technische keuring brengt u alle boorddocumenten mee die verplicht zijn als u met uw voertuig op de openbare weg rijdt: 

 • Belgisch inschrijvingsbewijs of kentekenbewijs
 • gelijkvormigheidsattest of Certificate of Conformity (COC)
 • laatste keuringsbewijs
 • geldig verzekeringsbewijs.

Meer informatie over alle verplichte documenten vindt u op de website van GOCA.

Bedrag

Een standaardkeuring voor personenwagens kost 32,50 euro. Houd er rekening mee dat extra controles, zoals bv. een milieukeuring, bijkomende kosten met zich meebrengen. Die extra controles staan ook vermeld op uw keuringsbewijs.

De tarieven worden elk jaar op 1 januari automatisch aangepast aan de gezondheidsindex van de maand november van het voorafgaande jaar.

Raadpleeg de geldende tarieven (PDF bestand opent in nieuw venster) vanaf 1 januari 2019.

Wetgeving

Door de zesde staatshervorming is de bevoegdheid omtrent de technische keuring van voertuigen overgeheveld naar de gewesten. De Vlaamse overheid is sinds 2014 bevoegd voor de stations van technische keuring die in Vlaanderen gevestigd zijn.

De controlepunten tijdens de technische keuring zijn bepaald in richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens. 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 (PDF bestand opent in nieuw venster) tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de technische keuring zorgt ervoor dat de Europese regelgeving in Vlaamse regelgeving wordt omgezet.