Wanneer naar de keuring?

U kunt voor het eerst met uw voertuig naar de technische keuring tot 2 maanden vóór de datum waarop uw voertuig 4 jaar is ingeschreven in België. Daarna moet uw voertuig jaarlijks gekeurd worden, uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van uw laatst afgeleverde keuringsbewijs.

In sommige gevallen kunt u een eenmalige bonus krijgen en hoeft u pas na 2 jaar opnieuw naar de keuring te gaan:

 • u kunt een groen keuringsbewijs zonder beperking van de normale geldigheid voorleggen na de laatste periodieke keuring
 • de kilometerstand van het voertuig bedraagt minder dan 100.000 kilometer
 • het voertuig wordt tijdig aangeboden voor keuring
 • het voertuig is maximaal 6 jaar oud
 • als het voertuig een aanhangwagen trekt, mag de maximale toegelaten massa van de aanhangwagen (750 kg) niet overschreden worden.

Meer informatie over dit bonussysteem vindt u op de website van GOCA

Zelf de datum opvolgen

U bent wettelijk verplicht om zelf op te volgen wanneer u uw voertuig moet laten keuren. U kunt dit nagaan:

 • via de datum die u op uw keuringsbewijs terugvindt
 • of via de nieuwe mobiele app ‘Mijn Autokeuring’ van GOCA.

De keuringsstations versturen in de weken die aan de keuring voorafgaan een herinneringskaart om uw voertuig tijdig aan te melden. Die herinneringskaart is een extra dienstverlening. Vermijd onnodige kosten en houd zelf in het oog wanneer u uw voertuig ten laatste moet aanmelden voor de keuring. 

Keuringsstation

De keuring vindt steeds plaats in een erkend keuringsstation. U kiest zelf het keuringsstation, de dag en het tijdstip waarop u uw voertuig laat keuren. 

Op de website van GOCA vindt u de contactgegevens van alle autokeuringsstations. Als u uw wachttijd wilt beperken, kunt u op voorhand een afspraak maken. U kunt ook online een afspraak maken.

Controle

Tijdens de technische keuring worden de volgende zaken gecontroleerd:

 • reminstallatie
 • stuurinrichting en stuurwiel
 • ruiten, spiegels en ruitenwissers
 • lichten
 • assen, wielen, banden en vering
 • chassis
 • veiligheidsgordels en andere uitrusting
 • geluid en emissies (CO-test voor benzinemotoren, roettest voor dieselmotoren)
 • kentekenplaat en chassisnummer.

Te vroeg of te laat naar de keuring?

 • Komt u meer dan 2 maanden vóór de datum waarop uw voertuig 4 jaar ingeschreven is of het verstrijken van uw huidig keuringsbewijs? Dan wordt de zogenaamde referentiedatum van uw keuringsbewijs aangepast (vervroegd).
 • Komt u nà de datum waarop uw voertuig 4 jaar ingeschreven is of het verstrijken van uw huidig keuringsbewijs? Dan moet u een toeslag voor laattijdige keuring betalen. Het bedrag verhoogt naarmate u uw voertuig later aanbiedt voor de keuring:
  • tot en met het einde van de eerste maand: €8,30
  • vanaf het begin van de tweede maand tot en met het einde van de derde maand: €11,80
  • vanaf het begin van de vierde maand tot en met het einde van de zesde maand: €17,70
  • vanaf het begin van de zevende maand: €29,60.

Bij ziekte, ongeval of een ander geval van overmacht kan de toeslag voor laattijdige keuring terugbetaald worden. Die overmacht moet dan wel plaatsgevonden hebben binnen de 15 dagen voorafgaand aan de uiterste keuringsdatum. U kunt een terugbetaling aanvragen door het aanvraagformulier (PDF bestand opent in nieuw venster) in te vullen en op te sturen, samen met een kopie van het keuringsbewijs: 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
Team Homologatie en Technische Keuring
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
 

Wat meebrengen naar de keuring?

Naar de technische keuring brengt u alle boorddocumenten mee die verplicht zijn als u met uw voertuig op de openbare weg rijdt: 

 • Belgisch inschrijvingsbewijs of kentekenbewijs
 • gelijkvormigheidsattest of Certificate of Conformity (COC)
 • laatste keuringsbewijs
 • geldig verzekeringsbewijs.

Meer informatie over alle verplichte documenten vindt u op de website van GOCA.

Bedrag

Een standaardkeuring voor personenwagens kost 32,50 euro. Houd er rekening mee dat extra controles, zoals bv. een milieukeuring, bijkomende kosten met zich meebrengen. Die extra controles staan ook vermeld op uw keuringsbewijs.

Lees meer over de verschillende codes bij een groen of een rood keuringsbewijs.

De tarieven worden elk jaar op 1 januari automatisch aangepast aan de gezondheidsindex van de maand november van het voorafgaande jaar.

Raadpleeg de geldende tarieven (PDF bestand opent in nieuw venster) vanaf 1 januari 2019.

Wetgeving

Door de zesde staatshervorming is de bevoegdheid omtrent de technische keuring van voertuigen overgeheveld naar de gewesten. De Vlaamse overheid is sinds 2014 bevoegd voor de stations van technische keuring die in Vlaanderen gevestigd zijn.

De controlepunten tijdens de technische keuring zijn bepaald in richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens. 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 (PDF bestand opent in nieuw venster) tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de technische keuring zorgt ervoor dat de Europese regelgeving in Vlaamse regelgeving wordt omgezet. 
 

 • Laatst gewijzigd op 18 september 2019