Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klimaatbeleid EPB-beleid

Klimaatbeleid

Geldig voor alle bouwaanvragen

Om de allerergste gevolgen van de klimaatverandering en de mogelijk catastrofale veranderingen in het milieu wereldwijd te voorkomen, moeten we ervoor zorgen dat de gemiddelde temperatuur op aarde minder dan 2°C stijgt ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

Oorsprong

Bijna alle landen ter wereld hebben het klimaatbeleid in 1992 onderschreven in het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC).

In 1997 zijn de industrielanden in het Kyoto-protocol overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. De Europese Unie heeft dit Verdrag begin 2002 bekrachtigd. Eén van de focuspunten is het energiezuiniger maken van gebouwen.

De Europese Commissie heeft daarom enkele richtlijnen uitgevaardigd, waaronder de Europese richtlijn getiteld ‘Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)’.

In België is het omzetten van deze Europese richtlijnen een gewestelijke bevoegdheid. De Energieprestatieregelgeving is de regionale omzetting van deze richtlijnen in Vlaanderen.

Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest(opent in nieuw venster) en het Waalse Gewest(opent in nieuw venster) hebben de richtlijnen omgezet, met elk hun eigen accenten.