Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hernieuwbare energie: overzicht van de eisen (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2013 t.e.m. 31-12-2013) Hernieuwbare energie: overzicht van de eisen (voor bouwaanvragen van 01-01-2023 t.e.m. 31-12-2024)

Hernieuwbare energie: overzicht van de eisen (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2013 t.e.m. 31-12-2013)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2013 tot 31.12.2013 Bekijk tijdslijn

Enkel geldig voor publieke gebouwen

Nieuwbouw: publieke kantoren en scholen

Kantoor- en schoolgebouwen van publieke organisaties met vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2013 moeten minstens 10 kWh per m² bruto vloeroppervlakte uit 1 of meerdere hernieuwbare bronnen halen. Er zijn enkel kwalitatieve voorwaarden:

Hernieuwbare energietechniekKwalitatieve voorwaarden
Zonnepanelen (PV)
 • de panelen hebben een oriëntatie gelegen tussen het oosten en het westen, via het zuiden;
 • de panelen hebben een helling tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon.
Zonneboiler
 • de collectoren hebben een oriëntatie gelegen tussen het oosten en het westen, via het zuiden;
 • de collectoren hebben een helling tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon.
Warmtepomp
 • De warmtepomp heeft een seizoensprestatiefactor SPF > 4 (berekend volgens EPB)
Biomassa of WKK
 • De biomassaketel of -kachel (hout, pellets, … ) heeft een opwekkingsrendement van minstens 85%, bepaald volgens het KB van 12 oktober 2010
 • De emissieniveaus (CO en fijn stof) zijn kleiner dan de grenswaarden uit fase III van KB 12 oktober 2010
Stadsverwarming (via een warmtenet)
 • minstens 45% uit hernieuwbare bronnen
Participatie
 • Minstens 20 euro per m² bruto vloeroppervlakte
 • Een productie van minstens 7 kWh/m² bruto vloeroppervlakte
 • Extra voorwaarden

Woongebouwen of kantoor-en schoolgebouwen van niet-publieke organisaties hebben geen verplichting tot het installeren van hernieuwbare energietechnieken.

Tijdslijn

 1. Hernieuwbare energie: overzicht van de eisen (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2013 t.e.m. 31-12-2013)