Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hernieuwbare energie: overzicht van de eisen (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2016 t.e.m. 31-12-2016) Hernieuwbare energie: overzicht van de eisen (voor bouwaanvragen van 01-01-2023 t.e.m. 31-12-2024)

Hernieuwbare energie: overzicht van de eisen (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2016 t.e.m. 31-12-2016)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2016 tot 31.12.2016 Bekijk tijdslijn

Nieuwbouw woongebouwen

Bouwvergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2016 moeten voor hun energiebehoefte:

 • ofwel minstens 10 kWh per m² bruto vloeroppervlakte uit 1 of meerdere hernieuwbare bronnen halen (via de onderstaande technieken). Er zijn enkel kwalitatieve voorwaarden:
Hernieuwbare energietechniekKwalitatieve voorwaarden
Zonnepanelen (PV)
 • de panelen hebben een oriëntatie gelegen tussen het oosten en het westen, via het zuiden;
 • de panelen hebben een helling tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon.
Zonneboiler
 • de collectoren hebben een oriëntatie gelegen tussen het oosten en het westen, via het zuiden;
 • de collectoren hebben een helling tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon.
 • het thermisch zonne-energiesysteem moet minstens aangesloten zijn op een tappunt voor warm tapwater.
Warmtepomp
 • De warmtepomp heeft een seizoensprestatiefactor SPF > 4 (berekend volgens EPB)
Biomassa of WKK
 • De biomassaketel of -kachel (hout, pellets, … ) heeft een opwekkingsrendement van minstens 85%, bepaald volgens het KB van 12 oktober 2010
 • De emissieniveaus (CO en fijn stof) zijn kleiner dan de grenswaarden uit fase III van KB 12 oktober 2010
Stadsverwarming (via een warmtenet)
 • minstens 45% uit hernieuwbare bronnen
Participatie
 • ofwel minstens 1 van de onderstaande hernieuwbare technieken inzetten.
  Let op: de ingezette techniek telt enkel mee als die aan de onderstaande kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden voldoet (en dus een voldoende hoeveelheid hernieuwbare energie produceert).
Hernieuwbare energietechniekVoorwaarden (kwalitatief en kwantitatief)
Zonnepanelen (PV)
 • de panelen hebben een oriëntatie gelegen tussen het oosten en het westen, via het zuiden;
 • de panelen hebben een helling tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon.
 • de panelen produceren minstens 10 kWh/jaar. m² bruto vloeroppervlakte

Let op! Er wordt steeds gerekend met primaire energie. Voor PV volstaat dus een (secundaire) productie van 7/2,5 kWh/m²

Zonneboiler
 • de collectoren hebben een oriëntatie gelegen tussen het oosten en het westen, via het zuiden;
 • de collectoren hebben een helling tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon.
 • het thermisch zonne-energiesysteem moet minstens aangesloten zijn op een tappunt voor warm tapwater.
 • de collector heeft minstens 0,02 m² apertuuroppervlakte per m² bruto vloeroppervlakte
Warmtepomp
 • De warmtepomp is ingezet als hoofdverwarming en dekt minstens 85% van de bruto-energiebehoefte voor verwarming
 • De warmtepomp heeft een seizoensprestatiefactor SPF > 4 (berekend volgens EPB)
Biomassa of kwalitatieve WKK
 • De biomassaketel of -kachel (hout, pellets, … ) of kwalitatieve WKK is ingezet als hoofdverwarming en dekt minstens 85% van de bruto-energiebehoefte voor verwarming
 • De biomassaketel of -kachel (hout, pellets, … ) heeft een opwekkingsrendement van minstens 85%, bepaald volgens het KB van 12 oktober 2010
 • De emissieniveaus (CO en fijn stof) zijn kleiner dan de grenswaarden uit fase III van KB 12 oktober 2010
Stadsverwarming (via een warmtenet)
 • minstens 45% uit hernieuwbare bronnen
Participatie
 • Minstens 20 euro per m² bruto vloeroppervlakte
 • een productie van minstens 7 kWh/m² bruto vloeroppervlakte per jaar.
 • Extra voorwaarden

Nieuwbouw: kantoren en scholen

School- en kantoorgebouwen (zowel publieke als niet-publieke) met bouwvergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2014 moeten minstens 10 kWh per m² bruto vloeroppervlakte uit 1 of meerdere hernieuwbare bronnen halen. Er zijn enkel kwalitatieve voorwaarden:

Hernieuwbare energietechniekKwalitatieve voorwaarden
Zonnepanelen (PV)
 • de panelen hebben een oriëntatie gelegen tussen het oosten en het westen, via het zuiden;
 • de panelen hebben een helling tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon.
Zonneboiler
 • de collectoren hebben een oriëntatie gelegen tussen het oosten en het westen, via het zuiden;
 • de collectoren hebben een helling tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon.
Warmtepomp
 • De warmtepomp heeft een seizoensprestatiefactor SPF > 4 (berekend volgens EPB)
Biomassa of WKK
 • De biomassaketel of -kachel (hout, pellets, … ) heeft een opwekkingsrendement van minstens 85%, bepaald volgens het KB van 12 oktober 2010
 • De emissieniveaus (CO en fijn stof) zijn kleiner dan de grenswaarden uit fase III van KB 12 oktober 2010
Stadsverwarming
 • minstens 45% uit hernieuwbare bronnen
Participatie

Voor kantoren en scholen is de keuze voor 1 maatregel uit de lijst van 6 niet van toepassing.

Tijdslijn

 1. Hernieuwbare energie: overzicht van de eisen (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2016 t.e.m. 31-12-2016)