Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorbeeld: functiewijziging groter of kleiner dan 800 m3 Voorbeelden: indeling van het gebouw

Voorbeeld: functiewijziging groter of kleiner dan 800 m3

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.03.2017

Met welk volume moet u rekening houden om te bepalen of het om een functiewijziging groter of kleiner dan 800 m³ gaat? Er wordt verder niet ingegaan op de indeling in projecten, EPB-eenheden of K-volumes.

Variant 1

Een oud industriepand met meerdere verdiepingen wordt omgevormd tot woonblok. Op iedere verdieping worden appartementen ingericht.

U gaat op gebouwniveau na of het een functiewijziging groter of kleiner dan 800 m³ betreft. Dit gebeurt niet op het niveau van de appartementen. Bijgevolg gaat het hier om een functiewijziging groter dan 800 m³ en gelden de eisen voor een ingrijpende energetische renovatie.

Variant 2

Een schuur (< 800 m³) wordt omgevormd tot woning en nageïsoleerd. Aan deze schuur wordt een uitbreiding (< 800 m³) gebouwd.

Stap 1: de schuur ondergaat een functiewijziging kleiner dan 800 m³ en valt onder de renovatie-eisen. De uitbreiding is kleiner dan 800 m³ en valt ook onder de renovatie-eisen.

Stap 2: voor renovaties moet u altijd nagaan of het een renovatie of ingrijpende energetische renovatie betreft. Dit gaat u na op niveau van de EPB-eenheid, dus voor de functiewijziging en het uitgebreide deel samen.