Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorbeeld: gewone renovatie tegenover een IER Voorbeelden: indeling van het gebouw

Voorbeeld: gewone renovatie tegenover een IER

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.03.2017

De appartementen zijn langs de ene kant toegankelijk via een gemeenschappelijke gang. Die gang bevindt zich binnen het .

De achtergevel van het gebouw wordt verbouwd. De muren worden langs de buitenkant nageïsoleerd en de ramen worden vervangen. Alle technische installaties in het gebouw worden vervangen.

Projecten

Er is sprake van 1 project.

Gebouwen

Men bekijkt appartement per appartement of men met een gewone renovatie of ingrijpende energetische renovatie te maken heeft.

In de appartementen die centraal gelegen zijn is de oppervlakte van de die grenzen aan de buitenomgeving heel gering. Het verbouwen van de achtergevel is hierdoor voldoende om aan de 75%-voorwaarde te voldoen. Deze appartementen ondergaan bijgevolg een ingrijpende energetische renovatie.

De appartementen aan de randen van het gebouw bezitten een veel grotere oppervlakte van de die grenzen aan de buitenomgeving. Het verbouwen van de achtergevel is niet voldoende om aan de 75%-voorwaarde te voldoen. Deze appartementen ondergaan bijgevolg een renovatie.

De gemeenschappelijke delen voldoen niet aan de 75%-voorwaarden en ondergaan dus een renovatie.

Er worden 3 gebouwen gemaakt. 1 gebouw ondergaat een renovatie en de andere 2 een ingrijpende energetische renovatie. De 2 gebouwen met een ingrijpende energetische renovatie mogen niet samengenomen worden aangezien ze niet fysiek aan elkaar grenzen.

EPB-eenheden

Iedere wooneenheid vormt een aparte ’. De gemeenschappelijke delen vormen een aparte EPB-eenheid ‘gemeenschappelijk’. Men bekomt :

  • gebouw 1 met aard van werken ‘renovatie’ en 12 EPB-eenheden ‘’ en 1 EPB-eenheid ‘gemeenschappelijk’;
  • gebouw 2 met aard van werken ‘ingrijpende energetische renovatie en 6 EPB-eenheden ‘residentieel’;
  • gebouw 3 met aard van werken ‘ingrijpende energetische renovatie en 6 EPB-eenheden ‘residentieel’.

K-volumes

Niet van toepassing.