Projecten

Er is sprake van 1 project.

Gebouwen

Op de plaats waar het kantoor komt, is er sprake van een functiewijziging. Er is namelijk een wijziging van een industriële naar een niet-industriële en na de werken wordt in tegenstelling tot voordien wel energie verbruikt om een specifieke binnentemperatuur te bereiken. De werkzaamheden zijn een ‘functiewijziging groter dan 800 m³’. De werkzaamheid ‘functiewijziging groter dan 800 m³’ komt overeen met een ingrijpende energetische renovatie.

Opmerking: indien de industriehal in permanente open verbinding staat met de buitenomgeving, gaat bovenstaande redenering niet op. In dat geval staat het kantoor in contact met de buitenomgeving en moet men voldoen aan de nieuwbouweisen.

EPB-eenheden

Er is 1 ’.

K-volumes

Het kantoorgebouw vormt 1 K-volume.