Projecten

Er is sprake van 1 project.

Gebouwen

Het bestaand beschermd volume na de verbouwing is niet gewijzigd of kleiner dan voor de verbouwing maar er worden afgebroken en herbouwd. Aangezien de kopse gevels van het dak behouden blijven, is er geen herbouwd volume en is er dus geen sprake van een gedeeltelijke of volledige herbouw. De correcte werkzaamheid is ‘verbouwing’ en er wordt 1 gebouw ‘renovatie’ aangemaakt.

Het onderscheid tussen de werkzaamheden renovatie en herbouw is hier klein. Indien men in dit voorbeeld ook de kopse gevel van de dakverdieping had herbouwd, had men te maken met een gedeeltelijke herbouw. Aangezien de herbouw kleiner is dan 800 m³ en geen wooneenheid bevat, heeft dit geen invloed op de geldende eisen. Er moet 1 gebouw ‘renovatie’ worden aangemaakt.

EPB-eenheden

Er is 1 ’.

K-volumes

Niet van toepassing.