Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorbeeld: zorgwoning met één wooneenheid Voorbeelden: indeling van het gebouw

Voorbeeld: zorgwoning met één wooneenheid

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.03.2017

We bepalen het aantal wooneenheden in een zorgwoning. Er wordt verder niet ingegaan op de indeling in projecten, gebouwen of K-volumes.

Bouwaanvragen vanaf 01/01/2017 tot en met 04/12/2020

Onderstaande figuur geeft een voorbeeld van een zorgwoning die als 1 wooneenheid kan worden gezien. In de woning is een extra woonkamer, badkamer en toilet opgenomen voor een inwonende ouder. De keuken is daarentegen gemeenschappelijk waardoor hier niet kan worden gesproken van 2 autonoom functionerende wooneenheden.

Bouwaanvragen vanaf 05/12/2020

Een officiële zorgwoning beschouwen we niet meer als een aparte wooneenheid, ook niet als die wel over alle woonvoorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. De definitie van EPB-eenheid is voor die bouwaanvragen immers aangepast. Onderstaande voorbeeld beschouwt u dus als 1 wooneenheid.

Als het gaat om een onofficiële zorgwoning, die dus niet gemeld is aan de gemeente, blijft de situatie gelden voor bouwaanvragen vóór 5 december 2020.

Regelgeving

‘Zorgwoning’: Energiedecreet artikel 1.1.3, punt 47/1° en 140°