Bijlage VII(PDF bestand opent in nieuw venster) omvat de tabel met de maximale U-waarden en de minimale R-waarden en de bijhorende verduidelijkingen. Er zijn verschillende tabellen in functie van de datum van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning.