Gedaan met laden. U bevindt zich op: Administratieve gegevens Helpdesk

Administratieve gegevens

Geldig voor alle bouwaanvragen

KBO-nummer niet gekend

Elke rechtsvorm heeft een KBO-nummer (ondernemingsnummer). Zoek het KBO-nummer(opent in nieuw venster) op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Adres aangifteplichtigen

De verslaggever neemt in de EPB-aangifte vaak gewoon de adresgegevens van de aangifteplichtige(n) over uit de startverklaring die hij eerder opmaakte. Dit is niet altijd correct, we kunnen dit onderverdelen in twee situaties:

  • De aangifteplichtige is eigenaar van het gebouw: In dit geval zal de aangifteplichtige het gebouw in gebruik nemen. In de EPB-aangifte is het domicilieadres van de aangifteplichtige dan het adres van de bouwplaats.
  • De aangifteplichtige is niet de eigenaar van het gebouw: Hieronder vallen bijvoorbeeld promotor-bouwheren, eigenaars die het gebouw verhuren,… In dit geval is het correct dat het adres van de aangifteplichtige(n) niet overeenkomt met het adres van de bouwplaats.

Adres project

In de EPB-software vult u het adres van het project in. Grenst het project aan verschillende straten? Dan mag u één van de straten kiezen.

Er gelden afspraken over ‘of’ en ‘hoe’ u de vergunde werken moet opsplitsen in meerdere projecten.