Gedaan met laden. U bevindt zich op: Algemene installatie- en opstartproblemen EPB-software 3G Helpdesk EPB-software 3G

Algemene installatie- en opstartproblemen EPB-software 3G

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2012

Problemen met het installeren of opstarten zijn dikwijls een Java-probleem.

Te ondernemen stappen

Als u na het uitvoeren van deze stappen nog problemen hebt, kunt u dan nagaan of er logbestanden beschikbaar zijn of niet?

De logbestanden bevinden zich in de installatiemap van de software (meestal is dit C:\PEB\X.X.X\log):

 • peb.log
 • peb_start.log
 • peb_db.log
 • install.log
 • peb.log.bak (indien aanwezig)

Bezorg deze aan het VEKA(opent in uw e-mail applicatie), samen met een beschrijving van het probleem, zodat wij het probleem kunnen (laten) bekijken.

De geïnstalleerde Java-versie controleren

Controleer de geïnstalleerde Java-versie als volgt:

 • Stap 1

  Open het opdrachtpromptvenster: klik op de knop Start , klik op Alle programma’s, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Opdrachtprompt

 • Stap 2

  Type het volgende commando: java -version

De Java-versie aan de jar-bestanden linken

Dit werkt enkel bij Windows 7 of recenter.

Voor besturingssystemen ouder dan Windows7 vindt u de werkwijze terug in het hoofdstuk “de koppeling van de jar-bestanden controleren” op pagina 170 en verder van de handleiding(PDF bestand opent in nieuw venster).