Wanneer toepassen?

Deze regel is van toepassing op waar de isolatielagen niet rechtstreeks op elkaar (kunnen) aansluiten en het niet mogelijk is om een isolerend deel tussen te voegen.

Er blijft dus een continue doorverbinding van binnenomgeving naar buitenomgeving. Basisregel 3 voorziet een mogelijkheid om zonder thermische snede toch een EPB-aanvaarde bouwknoop te bekomen.

Definitie

Men spreekt van een EPB-aanvaarde bouwknoop door toepassing van basisregel 3 wanneer de lengte van de minste weerstand groter dan of gelijk is aan 1 meter.

Formule basisregel

basisregel 3: li ≥ 1 m

met li = de lengte van de weg van de minste weerstand

De weg van de minste weerstand is strikt gedefinieerd als het kortste traject tussen de binnen- en de buitenomgeving of een aangrenzende onverwarmde ruimte dat nergens een isolatielaag of isolerend deel snijdt met een warmteweerstand groter dan of gelijk aan de kleinste waarde van R1 en R2 (=de warmteweerstanden van de isolatielagen van de flankerende ).

Dit betekent dat men op de plandoorsnede van de bouwknoop de lijn van binnen naar buiten of naar een moet tekenen die zo kort mogelijk is en die nergens een isolatielaag snijdt!

De weg van de minste weerstand li is in de figuur weergegeven als de afstand volgens de blauwe lijn.

Is de totale lengte van deze lijn kleiner dan 1 meter, dan kan deze lijn verlengd worden door isolatie toe te voegen, op voorwaarde dat deze isolatie een warmteweerstand heeft die groter dan of gelijk is aan het kleinste waarde van R1 en R2 (zie gele isolatie op de figuur).