Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPB-aanvaarde bouwknopen Bouwknopen

EPB-aanvaarde bouwknopen

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2011

EPB-aanvaarde zijn lineaire bouwknopen waarvan de detaillering voldoet aan opgelegde basisregels en waardoor er geen ongeoorloofd warmteverlies is. Het zijn koudebrugarme bouwknopen. Puntbouwknopen zijn nooit EPB-aanvaard.

In optie B wordt een forfaitaire toeslag toegekend voor alle aanwezige “EPB-aanvaarde bouwknopen”. In dit geval bent u niet verplicht om deze bouwknopen te rapporteren.

Het begrip ‘EPB-aanvaarde bouwknoop’ is enkel van toepassing binnen optie B. Kiest u voor optie A, dan hebt u of EPB-aanvaarde of niet-EPB-aanvaarde bouwknopen. Bij optie A is het dus ook niet van belang om te weten of een bouwknoop al dan niet EPB-aanvaard is.

Definitie

Er zijn twee manieren waarbij een lineaire bouwknoop EPB-aanvaard wordt:

  • de bouwknoop voldoet aan een van de basisregels voor een koudebrugarm detail.
  • de bouwknoop voldoet aan de grenswaarde die van toepassing is. Voor de bouwknoop moet gelden: Ψe ≤ Ψe,lim.

Er moet niet aan beide voorwaarden tegelijk voldaan zijn.

Voorbeelden

  • Het is dus mogelijk dat Ψe van de bouwknoop kleiner is dan de Ψe,lim-waarde maar dat er niet aan een van de basisregels is voldaan.
  • Of omgekeerd, dat een bouwknoop wel voldoet aan een van de basisregels, maar Ψe groter is dan de Ψe,lim -waarde. In beide gevallen gaat het toch om een EPB-aanvaarde bouwknoop.

Meer over EPB-aanvaarde bouwknopen