De Ψe,lim-waarde is de grenswaarde van de warmtestroom die per type lineaire door de bouwknoop gaat en waarbij de isolatieschil niet onderbroken is. Dit is het warmteverlies dat nog steeds door dat type bouwknoop gaat ondanks dat alle onderlinge aansluitingen correct zijn uitgevoerd.

Wanneer van een bouwknoop een Ψ-waarde berekend wordt en deze kleiner is dan de vastgelegde Ψe,lim-waarde voor dat bouwknooptype, is de bouwknoop EPB-aanvaard. Dit betekent immers dat de warmtestroom doorheen de bouwknoop kleiner is dan wordt aangenomen bij een ononderbroken isolatieschil voor die typologie.

Bouwknooptypologieën

Er zijn acht bouwknooptypologieën met elk hun eigen Ψe,lim -waarde vastgelegd:

BouwknooptypeΨe,lim
1a. buitenhoeken tussen twee muren(1)(2)-0,10 W/m.K
1b. andere buitenhoeken(1)(2)0,00 W/m.K
2. binnenhoeken(3)0,15 W/m.K
3. venster- en deuraansluitingen0,10 W/m.K
4. funderingsaanzetten0,05 W/m.K
5. balkons en luifels0,10 W/m.K
6. aansluitingen van een scheidingsconstructie binnen eenzelfde of tussen twee verschillende EPB-eenheden op een scheidingsconstructie van het verliesoppervlak0,05 W/m.K
7. alle knopen die niet vallen onder punt 1 tot en met 60,00 W/m.K

(1): met uitzondering van funderingsaanzetten

(2): voor een buitenhoek moet de hoek α – gemeten tussen de twee buitenoppervlakken van de van het verliesoppervlak – voldoen aan: 180° < α < 360°.

(3): voor een binnenhoek moet de hoek α – gemeten tussen de twee buitenoppervlakken van de scheidingsconstructies van het verliesoppervlak – voldoen aan: 0° < α < 180°.