Gedaan met laden. U bevindt zich op: Luchtdichtheid: stavingsstukken Luchtdichtheid

Luchtdichtheid: stavingsstukken

Geldig voor alle bouwaanvragen

De datum van de luchtdichtheidsmeting bepaalt welke stavingsstukken voor luchtdichtheid nodig zijn.

 • Als u een luchtdichtheidsmeting, uitgevoerd vanaf 1 januari 2015, wil meerekenen in de EPB-aangifte, moet u beschikken over de volgende staving:

  • een proefverslag. Dat bevat, onder andere, informatie over het gemeten gebouw, de meting zelf en de luchtdichtheidsmeter. De volledige lijst vindt u terug in bijlage 4 bij de STS(PDF bestand opent in nieuw venster). Bovendien moet het verslag de volgende verklaring bevatten:
   “Bij de luchtdichtheidstest werden alle voorschriften in het kader van de EPB-regelgeving, zoals beschreven in bijlage VI van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw, nageleefd.”
  • de conformiteitsverklaring. Die garandeert dat de meting onder toezicht van een organisator van een kwaliteitskader is uitgevoerd. Deze verklaring bevat een identificatiecode. Die kunt u invullen in de EPB-software 3G. Op basis van deze code kunt u nagaan of het een geldige verklaring betreft.

  U kunt zich in principe altijd baseren op de conformiteitsverklaring en mag aannemen dat het daar vermelde lekdebiet werd gemeten volgens de STS. Dat betekent echter niet altijd dat het lekdebiet mag gerapporteerd worden in de EPB-aangifte.

  Vermijd fouten en controleer voor alle zekerheid steeds de onderstaande zaken in het meetrapport.

  • Komt de gemeten zone overeen met de betreffende (of, in het geval van een collectieve meting, maakt de EPB-eenheid onderdeel uit van de gemeten zone)?
  • Stemt de toestand van het gebouw op het moment van de meting overeen met de toestand zoals beschreven in de EPB-aangifte? Om een meting in EPB te kunnen gebruiken moeten bijvoorbeeld alle openingen voor de technieken die zijn opgenomen in de EPB-aangifte, effectief al aanwezig zijn. Wanneer bijvoorbeeld de datum van de meting veel vroeger is dan de datum van ingebruikname, raden we aan goed te controleren of het wel de as-built toestand is die werd gemeten.
  • Als u een luchtdichtheidsmeting, uitgevoerd vóór 1 januari 2015, wilt meerekenen in de EPB-aangifte is het belangrijk te beschikken over een proefverslag. Dat bevat, onder andere, informatie over het gemeten gebouw, de meting zelf en de luchtdichtheidsmeter.
   De volledige lijst vindt u terug in hoofdstuk 7 van de regelgeving (zie hieronder).
  • Bovendien moet het verslag de volgende verklaring bevatten:
   “Bij de luchtdichtheidstest werden alle voorschriften in het kader van de EPB-regelgeving, zoals beschreven in bijlage VI van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw, nageleefd.”