Tussenvloeren fungeren voor de ene ruimte als plafond en voor de andere ruimte als vloer. Afhankelijk van de beschouwde ruimte is de warmtestroom naar beneden of naar boven gericht.

De overgangsweerstanden voor een warmtestroom naar boven zijn kleiner dan bij een warmtestroom naar beneden. Hierdoor is het moeilijker voor een plafond te voldoen aan de de Umax-eis dan voor een vloer.

Het is mogelijk dat de U-waarde van een tussenvloer tussen 2 appartementen een hogere U-waarde heeft als plafond dan als vloer. Om zeker te zijn dat de isolatie in een tussenvloer voldoet aan de Umax-eis voor beide situaties neemt u best de beoordeling van de tussenvloer als plafond als referentie voor het bepalen van de isolatiedikte.