Woongebouwen: maximaal S28 of een compensatieregeling met een strenger E-peil 

Voor bouwaanvragen van nieuwe woongebouwen vanaf 2022 verstrengt de S-peileis van S31 naar S28.

Uit analyses van het VEKA blijkt dat de verstrenging naar S28 voor de meeste woningen en appartementen zeker haalbaar is en al in meer dan 90% van de ingediende EPB-aangiften voor woningen vanaf bouwaanvraagjaar 2018 wordt bereikt. Voor een aantal woningtypes vereist dit echter toch een meerkost.

Daarom voorziet de Vlaamse Regering in een compensatiemogelijkheid, waarbij de bouwheer de aanscherping van de S-peileis van S31 naar S28 kan compenseren door een lager E-peil te realiseren.

Een wooneenheid waarbij het strengere S-peil van S28 niet wordt behaald (maar wel S29, S30 of S31) voldoet dan wél aan de EPB-eisen, mits:

  • voor bouwaanvragen in 2022 een E-peil van E25 wordt behaald (in plaats van E30)
  • voor bouwaanvragen vanaf 2023 een E-peil van E20 wordt behaald (in plaats van E30).

Daarnaast moet de wooneenheid steeds voldoen aan de eis op het minimumaandeel hernieuwbare energie (dus zonder gebruik te maken van de E-peilcompensatie van 10%, die telt als alternatief om te voldoen aan het minimumaandeel hernieuwbare energie).

Strenger E-peil voor ingrijpende energetische renovaties 

De E-peileis voor de ingrijpende energetische renovatie van woongebouwen verstrengt naar E60 voor bouwaanvragen vanaf 2022 (in plaats van E70 in 2021), zodat ze vanaf dan voldoen aan de langetermijndoelstelling voor het bestaande woningpark (E60).

Uit de ingediende EPB-aangiften van de IER van woongebouwen blijkt E60 goed haalbaar: de EPB-aangiften voor vergunningsaanvraagjaren 2017 en 2018 behalen gemiddeld respectievelijk E55 en E51.

Natuurlijke personen die zich engageren om binnen de 5 jaar na een aankoop een IER uit te voeren, zullen kunnen genieten van een aanvullend verlaagd tarief en betalen vanaf 2022 nog maar 1% registratiebelasting.

Ook bij de ingrijpende energetische renovatie van niet-residentiële gebouwen verstrengt de E-peileis voor een aantal functies, zoals logeerfunctie, kantoor, onderwijs, gezondheidszorg. Daarbij is de E-peileis telkens minstens 10 E-peilpunten minder streng dan bij nieuwbouw. Een volledig overzicht.

Vrijstaande zorgwoningen worden EPB-plichtig

Vrijstaande gebouwen kleiner dan 50 m² zijn momenteel niet EPB-plichtig: ze moeten niet aan EPB-eisen voldoen, en het is niet verplicht een EPB-verslaggever te betrekken.

In april 2021 werd een wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening goedgekeurd, waarin het toepassingsgebied van zorgwonen werd uitgebreid naar bestaande bijgebouwen en tijdelijke verplaatsbare constructies in de nabijheid van de hoofdwoning. Deze bijkomende vormen van zorgwonen zouden volgens de oorspronkelijke bepalingen in het Energiebesluit worden vrijgesteld van EPB-eisen.

Omdat in dergelijke zorgwoningen zorgbehoevende personen doorgaans voor langere tijd zullen wonen, is het nochtans belangrijk dat de energieprestaties en het binnenklimaat van deze wooneenheden optimaal zijn. Daarom is het Energiebesluit gewijzigd, zodat vrijstaande zorgwoningen kleiner dan 50 m² voortaan ook aan EPB-eisen moeten voldoen. Vrijstaande zorgwoningen vanaf 50 m² waren al EPB-plichtig: daarvoor gelden alle EPB-eisen voor nieuwe woongebouwen.

Dat betekent dat ook voor kleine vrijstaande zorgwoningen, van bij de start van de werken, een EPB-verslaggever zal moeten betrokken worden.

Wel moeten dergelijke kleine vrijstaande zorgwoningen niet voldoen aan het volledige EPB-eisenpakket.

  • Zij hebben geen aparte eis op de oververhittingsindicator, maar deze wordt wel nog altijd gebruikt voor de koelingsberekening in het E-peil. De nodige aandacht voor oververhitting blijft dus belangrijk.
  • Omdat bij de ontwikkeling van het S-peil geen rekening werd gehouden met zeer kleine eenheden, is ook het S-peil niet van toepassing voor dit type zorgwoning.

De eisen zijn geldig voor meldingen vanaf 2 januari 2022 (namelijk vanaf 10 dagen na de publicatie van de besluitswijziging op 23 december 2021 in het Staatsblad). Meer op de pagina over zorgwonen.

Niet-residentieel: strengere E-peileisen voor nieuwbouw 

Voor verschillende functionele delen wordt de E-peileis iets aangescherpt, voor bouwaanvragen vanaf 2022. Het gaat om een verstrenging met 5 of 10 E-peilpunten ten opzichte van het huidige niveau. De wijzigingen staan aangeduid in de eisentabel.

Samengevat:

Functie

E-peileis voor aanvragen in 2021

E-peileis voor aanvragen vanaf 1 januari 2022

Gezondheidszorg met verblijf

70

60

Bijeenkomst lage bezetting

65

55

Bijeenkomst cafetaria/refter

60

55

Handel

60

50

Sport: sauna, zwembad

50

45

Technische ruimten

45

35

Andere

80

70

De aanpassingen zijn gebaseerd op de kostenoptimale studies uit 2018. Functies die in de studie een lager kostenoptimaal E-peil hadden, moeten vanaf 2022 aan een strenger E-peil voldoen.

Wijziging van de indientermijn van uitzonderingsaanvragen

Voor uitzonderingsaanvragen vanaf 2 januari 2022 geldt een nieuwe indientermijn voor het aanvragen van individuele uitzonderingen van de EPB-eisen.

De indientermijn begint te lopen vanaf het verlenen van de omgevingsvergunning, in plaats van vanaf het aanvragen van de omgevingsvergunning. De uitzondering moet nog steeds aangevraagd worden vóór de start van de werken.