Kenmerken

Een systeem van mechanische toevoer en natuurlijke afvoer heeft de volgende kenmerken:

  • Er is een mechanische toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren in de droge ruimten.
  • De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.
  • De afvoer van vervuilde lucht in natte ruimten gebeurt op natuurlijke wijze via verticale afvoerkanalen die zo dicht mogelijk bij de nok uitmonden.

Een systeem van mechanische toevoer en natuurlijke afvoer is theoretisch mogelijk, maar wordt in de praktijk zelden toegepast.

Voordelen

Nadelen

Het systeem haalt de eisen beter dan systeem A in alle weersomstandigheden.

Let op hoger energiegebruik door de ventilatoren: kies voor energiezuinige ventilatoren.

Er is meer keuze in de locatie van de toevoeropeningen.

Bij niet of weinig luchtdicht afgewerkte (bijvoorbeeld: daksamenstelling) bestaat het risico dat vochtige lucht in de constructie wordt gestuurd in plaats van naar buiten, waardoor bijvoorbeeld isolatie en hout vochtig worden.

Het systeem kan gebruikt worden voor korte, intensieve ventilatie door het debiet van de ventilatoren tijdelijk te verhogen.

Installatie-eisen

Als uw project moet voldoen aan de installatie-eisen (zie eisentabel), kunnen er ook voor een systeem B installatie-eisen van toepassing zijn.