Gedaan met laden. U bevindt zich op: Systeem B: Installatie-eisen (huidig) Ventilatie: installatie-eisen

Systeem B: Installatie-eisen (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2022 Bekijk tijdslijn

Toepassingsgebied

Afhankelijk van de van het gebouw, de en de timing van het bouwproject, zijn er installatie-eisen van toepassing. Of uw project aan de installatie-eisen moet voldoen of niet, kunt u nagaan in de eisentabel. Klik hier voor een volledig overzicht van de installatie-eisen.

Er worden enkel eisen opgelegd aan centrale ventilatiesystemen. Een centraal ventilatiesysteem bedient meerdere ruimtes en heeft dus meerdere kanalen of een kanaal met meerdere afvoermonden. Een ventilator die slechts één ruimte bedient is dus een decentrale ventilator en valt niet onder de installatie-eisen.

Installatie-eisen

Voor centrale ventilatiesystemen met mechanische toevoer en natuurlijke afvoer, de zogenaamde ‘systeem B-ventilatiesystemen’, gelden er installatie-eisen.

De installatie-eisen leggen een minimale systeemfactor op. Deze eis komt er op neer dat:

  • Bij een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en natuurlijke afvoer, moet men minstens één energiebesparende maatregel voorzien die tot een hogere systeemfactor leidt.
  • Als er aan één van de voorwaarden wordt voldaan die tot een lagere systeemfactor leiden, dan moet men meerdere energiebesparende maatregelen nemen, om dit te compenseren.

Ingrepen die tot een hogere systeemfactor leiden

De volgende ingrepen verhogen de systeemfactor van het systeem B ventilatiesysteem:

  • De ventilatiekanalen zijn voldoende luchtdicht en dit wordt gestaafd met een meetrapport conform de regelgeving.
  • Er is een aerolisch inregelrapport aanwezig dat voldoet aan de wettelijke voorwaarden .
  • De ventilatoren zijn voorzien van een snelheidsregeling conform de regelgeving.

Tekortkomingen die tot een lagere systeemfactor leiden

De volgende tekortkomingen verlagen de systeemfactor van het systeem B ventilatiesysteem:

  • Nieuwe ventilatiekanalen voor het transport van verwarmde of gekoelde lucht zijn niet geïsoleerd conform de regelgeving.
  • Het totale afvoerdebiet is van het ventilatiesysteem groter dan of gelijk aan 10.000 m³/h en er is geen monitoring van het energieverbruik.

Regelgeving