Situatie 1: de temperatuur van het systeem van externe warmtelevering is lager dan de temperatuur van de ruimteverwarming en lager dan die voor SWW

In dit geval gaat het niet om externe warmtelevering. De lokale warmtepompen worden ingegeven in EPB als lokale opwekker. U bepaalt de bron aan de hand van de onderstaande tabel.

Lage temperatuur warmtebronEquivalente bron voor warmtepomp in EPB
luchtlucht
bodem met behulp van een intermediair hydraulisch circuitbodem met behulp van een intermediair hydraulisch circuit
bodem door middel van grondwaterbodem door middel van grondwater
bodem met behulp van een verdamper in de grondbodem met behulp van een verdamper in de grond
oppervlaktewateroppervlaktewater
oppervlaktewater
lage temperatuur restwarmteafhankelijk van de situatie: contacteer VEKA(opent in uw e-mail applicatie)
niet in deze lijstafhankelijk van de situatie: contacteer VEKA(opent in uw e-mail applicatie)

Bij een combinatie van deze bronnen geeft u de minst gunstige bron in. De minst gunstige bron is de bron die leidt tot het slechtste .

Situatie 2: de temperatuur van het systeem van externe warmtelevering is hoger dan of gelijk aan de temperatuur van de ruimteverwarming maar lager dan die voor SWW

Voor ruimteverwarming is externe warmtelevering van toepassing. Hierbij is de standaard procedure voor externe warmtelevering van toepassing.

In dit geval wordt sanitair warm water aangemaakt door de warmte geleverd door het warmtenet op te waarderen naar een hogere temperatuur. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een warmtepomp, typisch een boosterwarmtepomp genoemd in deze context. Het systeem dat u gebruikt om de temperatuur te verhogen voor sanitair warm water geeft u in als lokale opwekker. Voor de lengte van de tapleidingen, neemt u de lengte gerekend vanaf de lokale opwekker.

In de bepaling van de warmtevraag van het systeem van externe warmtelevering, neemt u zowel de warmtevraag voor ruimteverwarming als sanitair warm water op.

Situatie 3: de temperatuur van het systeem van externe warmtelevering is hoger dan of gelijk aan de temperatuur van zowel de ruimteverwarming als SWW

De temperatuur van het systeem van externe warmtelevering is hoger dan of gelijk aan de temperatuur van de uiteindelijke warmtevraag. Hierbij is de standaard procedure voor externe warmtelevering van toepassing.

Regelgeving