Toepassingsgebied

Afhankelijk van de van het gebouw, de en de timing van het bouwproject, zijn er installatie-eisen van toepassing. Of uw project aan de installatie-eisen moet voldoen of niet, kunt u nagaan in de eisentabel. Klik hier voor een volledig overzicht van de installatie-eisen.

Installatie-eisen

Voor lucht-en watergekoelde ijswatermachines waarvoor de installatie-eisen van toepassing zijn, geldt een minimaal installatierendement naargelang het type en naargelang deze installaties al dan niet onder het toepassingsgebied van de Europese Verordening (EU) n°2016/2281 vallen.

Een ijswatermachine is een koelmachine die gekoeld water aanmaakt.

Het wordt bepaald als: het toestelrendement vermenigvuldigd met correctiefactoren voor een adequaat dimensioneren, installeren, afstellen en controleren van de warmtepomp.

  • Een adequate dimensionering dient niet te worden aangetoond.
  • Een adequate installatie wordt aangetoond door een leidingisolatie conform de regelgeving,
  • Het adequaat afstellen wordt aangetoond door de installatie uit te rusten met een regeling die gelijktijdig verwarmen en koelen in een ruimte vermijdt.
  • Het adequaat controleren wordt aangetoond door een monitoring van energieverbruik en, bij installaties groter dan 290 kW, koudeopwekking met automatische opvolging, waarbij de meters voldoen aan de regelgeving.

Regelgeving