Gedaan met laden. U bevindt zich op: Alle andere opwekkers: installatie-eisen (huidig) Installatie-eisen: ruimteverwarming

Alle andere opwekkers: installatie-eisen (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2022 Bekijk tijdslijn

Toepassingsgebied

Of er installatie-eisen van toepassing zijn, hangt af van :

 • van het gebouw
 • timing van het bouwproject.

Of uw project aan de installatie-eisen moet voldoen of niet, gaat u na in de eisentabel. Klik hier voor een volledig overzicht van de installatie-eisen.

Alle andere opwekkers

Onder ‘alle andere warmteopwekkers’ vallen onder andere (niet limitatief):

 • elektrische dx en/of dc warmtepompen
 • elektrische warmtepompen op waterlus en
 • gassorptiewarmtepompen
 • warmtepompen met gasaangedreven motor
 • restwarmte
 • ketels op vaste brandstoffen
 • installaties

De volgende warmteopwekkers vallen niet onder ‘alle andere warmteopwekkers’:

 • ketels op gasvormige brandstof
 • ketels op vloeibare brandstof
 • courante types elektrische warmtepompen, lijst zie regelgeving
 • elektrische weerstand
 • systemen van externe warmtelevering

Minimale systeemfactor

Onder “alle andere opwekkers” valt een zeer diverse groep van type warmteopwekkers. Voor deze opwekkers wordt het rendement van de warmteopwekker zelf niet meegenomen in de beoordeling van de installatie-eisen.

Het verwarmingssysteem wordt enkel beoordeeld op basis van een systeemfactor, die beoordeelt of het verwarmingssysteem adequaat gedimensioneerd, geïnstalleerd, afgesteld en gecontroleerd is. Voor de dimensioneringsnota en de hydraulische en aerolische inregelrapporten volgt u de instructies uit de regelgeving.