Gedaan met laden. U bevindt zich op: Elektrische verwarming: installatie-eisen (huidig) Installatie-eisen: ruimteverwarming

Elektrische verwarming: installatie-eisen (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2016 Bekijk tijdslijn

Toepassingsgebied

Afhankelijk van de van het gebouw, de en de timing van het bouwproject, zijn er installatie-eisen van toepassing. Of uw project aan de installatie-eisen moet voldoen of niet, kunt u nagaan in de eisentabel. Klik hier voor een volledig overzicht van de installatie-eisen.

De installatie-eisen hangen af van de oppervlakte van de . Bij de renovatie van een eenheid is dit de oppervlakte van de eenheid. Bij een uitbreiding wordt dit bepaald op basis van de oppervlakte van de uitbreiding, ook al is dit een uitbreiding op een eenheid die gerenoveerd wordt.

Ruimteverwarming

De installatie-eisen voor directe elektrische ruimteverwarming gelden zowel bij het plaatsen van lokale als . Wanneer deze installatie-eisen van toepassing zijn, geldt er voor verwarming op basis van een elektrische weerstand een maximaal toegelaten afgiftevermogen van 15 W/m².

Uitzondering: bij vervanging van een defect toestel door een nieuw, gelijkaardig toestel gelden geen installatie-eisen voor directe elektrische ruimteverwarming.

Het afgiftevermogen wordt bepaald als de som van de vermogens (in W) van alle directe elektrische verwarmingstoestellen die dienen voor ruimteverwarming, zoals bepaald door onderstaande tabel:

Wel direct elektrische verwarmingGeen direct elektrische verwarming
elektrische accumulatieverwarming elektrische warmtepomp
elektrische convector bijkomende elektrische weerstand bij een elektrische warmtepomp
elektrische vloerverwarming lampen, kookplaten en dergelijke die niet dienen voor ruimteverwarming
elektrische stralingsverwarming
alle andere toestellen die een elektrische weerstand gebruiken voor ruimteverwarming