Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kachel en open haard (huidig) Opwekking

Kachel en open haard (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2019 Bekijk tijdslijn

Het opwekkingsrendement van kachels en open haarden wordt op verschillende manier bepaald.

Opwekkingsrendement voor lokale verwarming

Voor lokale verwarming door een kachel kunt u het op verschillende manieren bepalen:

 • op basis van Ecodesigngegevens volgens de Europese verordening (EU) 2015/1188
 • volgens een gedetailleerde berekening of vaste waarden (afhankelijk van het toestel).

Opwekkingsrendement op basis van Ecodesigngegevens

Het opwekkingsrendement voor kachels op gas of vloeibare brandstof, die op de markt gebracht zijn na 1 januari 2018 en een nominaal vermogen hebben ≤ 50 kW, wordt bepaald als: ηgen = fNCV/GCVs

Waarbij:

 • fNCV/GCV: een vermenigvuldigingsfactor gelijk aan de verhouding van de onderste tot de van de gebruikte brandstof, zoals vastgelegd in de regelgeving
 • ηs: de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming volgens de Europese Verordening (EU) n°2015/1188.

Indien ηs volgens de correcte verordening niet beschikbaar is, gebruikt u een waarde bij ontstentenis.

Opwekkingsrendement op basis van berekening of vaste waarden

Voor toestellen waarbij het opwekkingsrendement niet bepaald wordt op basis van Ecodesigngegevens, hangt de berekening af van het type toestel.

Voor sommige toestellen is een gedetailleerde berekening mogelijk. Als de gegevens niet beschikbaar zijn voor deze berekening, gebruikt u een waarde bij ontstentenis. Voor toestellen waar geen detailberekening mogelijk is, wordt een vaste waarde aangenomen. Dit is samengevat in de onderstaande tabel.

TypeGedetailleerde berekeningWaarde bij ontstentenisVaste waarden
kolenkachel of houtkachel (met uitzondering van pelletkachels) met open voorkantfNCV/GCVnom0,30-
kolenkachel of houtkachel (met uitzondering van pelletkachels) met gesloten voorkantfNCV/GCVnom0,60-
pelletkachels met een nominaal vermogen hoger dan 50 kW--0,70
pelletkachel met een nominaal vermogen van hoogstens 50 kWfNCV/GCVnom0,65-
oliekachel 0,75
aardgaskachel--0,75
propaankachel, butaankachel of LPG kachel--0,76

Waarbij:

 • f NCV/GCV: een vermenigvuldigingsfactor gelijk aan de verhouding van de onderste tot de van de gebruikte brandstof, zoals vastgelegd in de regelgeving
 • ηnom: het nuttig rendement bij nominale warmteafgifte, bepaald volgens:
  • NBN EN 13240 voor hout- en kolenkachels met open voorkant
  • NBN EN 13229 voor hout- en kolenkachels met gesloten voorkant
  • NBN EN 15250 voor accumulerende kachels op hout of kolen
  • NBN EN 14785 voor houtpelletkachels.